1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN VE 44000 LT MOTORİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ (DHMİ) DİYARBAKIR HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ
5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN VE 44000 LT MOTORİN  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ (DHMİ) DİYARBAKIR HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN VE 44000 LT MOTORİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ (DHMİ) DİYARBAKIR HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN VE 44000 LT MOTORİNDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ (DHMİ) DİYARBAKIR HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN VE 44000 LT MOTORİN

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ (DHMİ) DİYARBAKIR HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

 

5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN VE 44000 LT MOTORİN alımı 4734 sayılı kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin                                          : 2015/164074

a) Adresi                                             : Bağcılar Mahallesi Qamışlo bulvarı No: 91 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks                          :4122332719- 4122335353

c) Elektronik Posta Adresi           :muhittin.bozkurt@dhmi.gov.tr

ç) ihale dökümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İlıale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :44000 Lt Motorin ve 5000 Lt Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye                                                                                 EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                      ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    :DHMİ DİYARBAKIR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                AKAR YAKIT İSTASYONU

c) Teslim tarihi                                  :GÜN VE MİKTARLAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACINA

                                                                GÖRE BELİRLENECEKTİR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Bağcılar Mahallesi Qamışlo bulvarı No: 91 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                              : 14.12.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. (Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Vetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketleri ise: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapılacağı yıl içeresinde almış olduğu "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile verecektir.

5.Ekonomîk açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası ) karşılığı DHMİ DİYARBAKIR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İKMAL  ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar DHMİ DİYARBAKIR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 192084 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.