1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP SEPETİ SATIN ALINACAKTIR
ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP SEPETİ SATIN ALINACAKTIR

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP SEPETİ SATIN ALINACAKTIR

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP SEPETİ SATIN ALINACAKTIR

A+A-

ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP SEPETİ SATIN ALINACAKTIR

YENİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp konteyneri ve çöp sepeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015/31958

1-İdarenin

a) Adresi                                             : LİSE CAD. ALTINDAĞ 3 APT 41 21100 yenişehir Diyarbakır

b) Telefon ve faks numarası       : 4122289654 - 41 22289653

c) Elektronik Posta Adresi           : İhale@diyarbakiryenisehir.bld.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet                                : https://ekap.kik gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı             : 1-ÇÖP KONTEYNERİ YER ÜSTÜ 120 adet 2-1100 litrelik                                                                                                 sıcak daldırtma galvanizli yer altı çöp KONTEYNERİ                                                                         kutusu 30 adet 3-çöp sepeti 250 adet 4-çöp sepeti                                                                                      için  dübeL 8’lik 2.000 adet

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan                                                                             idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi

c) Teslim tarihi                                  : İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mallar Yenişehir                                                                         Belediyesi Temizlik Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 4. kat İhale komisyonu Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati                              : 08.04.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 4. kat İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 4. kat İhale komisyonu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlerı için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 44777 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.