1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. T.C. DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İLAN
T.C.  DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ  ADALET KOMİSYONU  İLAN

T.C. DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İLAN

T.C.DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİADALET KOMİSYONUİLAN

A+A-

T.C.

DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

İLAN

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince Komisyonumuzca düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturmasına esas olmak üzere aşağıda uzmanlık dalları yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur.

İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanların 13.10.2015 tarihinden 30.10.2015 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI:

1-Tercüman-Almanca bilirkişi     11-Tercüman-İngilizce bilirkişi

2 -Tercüman-Arapça bilirkişi       12-Tercüman-İspanyolca bilirkişi

3-Tercüman-Azerice bilirkişi       13-Tercüman-İtalyanca bilirkişi

4-Tercüman-Boşnakça bilirkişi   14-Tercüman-Kürtçc bilirkişi

5-Tercüman-Bulgarca bilirkişi     15-Tercüman-Osmanlıca bilirkişi

6-Tercüman-Ermenice bilirkişi   16-Tercüman-Özbekçe bilirkişi

7-Tercüman-Farsça bilirkişi         17-Tcrcüman-Rumca bilirkişi

8-Tercüman-Fince bilirkişi           18-Tercüman-Rusça bilirkişi

9-Tercüman-Fransızca bilirkişi    19-Tercüman-Sağır ve Dilsiz bilirkişi        

10-Tercüman-Zazaca bilirkişi      20-Tercüman-Soranice bilirkişi 

2. GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,

ç) En az ilkokul mezunu olmak,

d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale vc alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkartılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak.

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetleri icra etmek,

g) Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Bilirkişi yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 13 Ekim 2015 tarihinden 30 Ekim 2015 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Komisyonumuza ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalıştırılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru dilekçesine Komisyonca istenilen belgeler eklenir. Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

4. BAŞVURU BELGESİNE EKLENECEK BELGELER

a) T.C.Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği

b) Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki Adet vesikalık fotoğraf,

d) Mezuniyet durumunu gösterir belge,

e) Adli sicil kaydı,

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları, TC kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları var ise çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.

Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamalaması için bir haftalık kesin süre verilir.

Başvurular Komisyon tarafından 23 Kasım 2015 tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu istenilen belgelerin ihtara rağmen, tamamlanmamış olması yada başvuru sahibinin şartları taşımadığının tesbiti halinde talebin reddine karar verilir. Red de ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılma yapılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.

Başvuru sahibi red kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı ilgiler listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içerisinde kararı veren komisyonumuza yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde kesin olarak karara bağlar.

Listeye kabul edilenlerin yeminleri 04 Aralık 2015 günü saat 10:00'da Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Komisyonumuzca yaptırılacaktır

6. LİSTELERİN YENİLENMESİ USULÜ:

Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden oluşturulur. Adayların belirtilen tarihlerde tekrar müracaat etmeleri gerektiği, Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması halinde bir daha listeye yazılmayacakları hususu ilanen tebliğ olunur.

 

Basın: 152474 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.