1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. T.C. DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İLAN
T.C.  DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ  ADALET KOMİSYONU  İLAN

T.C. DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İLAN

T.C.DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİADALET KOMİSYONUİLAN

A+A-

T.C.

DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

İLAN

 

Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesine göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmenlik gereğince, Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerinde düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturmasına esas olmak üzere aşağıda uzmanlık dallan yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur.

İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanların 13.10.2015 tarihinden 30 Ekim 2015 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI:

 

1-Kadastro Mühcndisi-Fen bilirkişi          26-Mali Müşavir

2-İnşaat Mühendisi        27-Muhasebeci

3-Harita Mühendisi        28-Anahtarcı

4-Ziraat Mühendisi         29-Mobilyacı

5-Orman Mühendisi      30-Mahalli bilirkişi

6-Elektrik Mühendisi     31-Radyasyon bilirkişi

7-Kimya Mühendisi        32-Kuyumcu

8-Makina Mühendisi     33-Trafik bilirkişi

9-Maden Mühendisi      34-Tuhafiyeci

10-Petrol Mühendisi      35-Galerici (Oto Alım Satım Değer) bilirkişi

11-Jeoloji Mühendisi     36-Sağır ve Dilsiz Tercüman bilirkişi

12-Endüstri Mühendisi 37-Silah Vasıf ve çeşitlerinden anlayan bilirkişi

13-Arkeolog bilirkişi        38-Kişisel yetenekle ilgili Hırsızlık bilirkişi

14-Grafoloji bilirkişi        39-İthal ve ihraç Ürünleri ve Kaçak Eşya bilirkişi

15-Psikolog bilirkişi         40-CD-Video Görüntü kayıt Çözümünde anlar bilirkişi

16-Pedegog bilirkişi        41-İş Sağlığı ve Iş Güvenliği Uzmanı

17-Meteoroloji bilirkişi  42-Oto Kaporta ve Hasar işlerinden anlayan bilirkişi

18-Pasaport bilirkişi        43-Eczacı bilirkişi

19-Diş Hekimi bilirkişi     44-Veteriner

20-Doktor bilirkişi (Adli Tabiplik)               45-Bilgisayar Ekipmanları ve Programlama bilirkişi

21-Psikyatri Uzmanı       46-Telefonların değer tespitini yapacak telefon bilirkişi

22-Sosyal Hizmetler Uzmanı       47-Beyaz eşya değerini yapacak bilirkişi

23-Elektronik Eşya bilirkişi           48-Banka Kredi, Tahvil Hesapları ve SPK bilirkişi

24-İtfayeci          49-Türkçe dili dışında yazılmış yazı ve

                kitapların tercümesi bilirkişi

25-Fotoğrafçı     50-Yerel ve yabancı dilleri bilen tercüman bilirkişisi

 

2. GENEL ŞARTLAR:

A-Gerçek Kişilerin

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

c) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar

ile zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarına açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

ç) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkartılmamış olmak veya sanat icrasında geçici olarak yasaklı durumda olmamak.

d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

e) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetleri icra etmek,

f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartlara haiz

olmak,

g) Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

ğ) Mesleğini icra edebilmek için her hangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren serfika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasını zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak

3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Bilirkişi yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 30 Ekim 2015 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Komisyonumuza ulaşan başvuru formu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalıştırılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru formuna Komisyonca istenilen belgeler eklenir, Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

4. BAŞVURU BELGESİNE EKLENEK BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı örneği

b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan,

c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belge

ç) Mesleğini icra edebilmek için her hangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi, veya oda kayıt belgesi,

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluş yada çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

e) Adli sicil kaydı,

f) İki adet vesikalık fotoğraf.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvurular Komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları, TC kimlik numaralan, bölüm ve uzmanlık dalları var ise çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.

Başvuru formuna eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamalaması için bir haftalık kesin süre verilir.

Başvurular Komisyon tarafından 23 Kasım 2015 tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu istenilen belgelerin ihtara rağmen, tamamlanmamış olması yada başvuru sahibinin şartları taşımadığının tesbiti halinde talebin reddine karar verilir. Red de ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılma yapılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.

Başvuru sahibi red kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içerisinde kararı veren komisyonumuza yazılı olarak ittirazda bulunabilirler.Komisyon bir hafta içerisinde kesin olarak karara bağlar.

Listeye kabul edilenlerin yeminleri 04 Aralık 2015 günü saat 09:00'da 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesinin 5. fıkrası gereğince Komisyonumuzca yaptırılacaktır.

6. LİSTELERİN YENİLENMESİ USULÜ:

Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden oluşturulur. Adayların belirtilen tarihlerde tekrar müracaat etmeleri gerektiği, Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması halinde bir daha listeye yazılmayacakları hususu ilanen tebliğ olunur.

 

Basın: 152474 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.