5 Üniversite 161 Öğretim Üyesi ve Elemanı alımı yapacak... Kadro Ünvanı ve başvuruya ait tüm şartlar!

5 Üniversite 161 Öğretim Üyesi ve Elemanı alımı yapacak... Kadro Ünvanı ve başvuruya ait tüm şartlar!
Bugün 5 devlet üniversitesi toplam 161 Öğretim Üyesi ve Elemanı alım ilanlarını yayımladı. Başvuru şartları ve tüm detayları sizle için bu yazımızda derledik

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alımı yapacak.

İşte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alımına dair tüm detaylar:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: https://idari.ahievran.edu.tr/personel/sayfa/Yonerge/tr/2253) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini

içeren dilekçe

 • Özgeçmiş
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı
 • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı
 • Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri

(lisans, yüksek lisans ve doktora)

 • Doçentlik belgesinin tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
 • Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu)
 • Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız https://idari. ahievran.edu.tr/personel/sayfa/Yonerge/tr/2253) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 1 adet dosya 6 adet USB bellek, Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 1 Adet dosya 4 adet USB bellek dosya teslim edeceklerdir. (İhtiyaç halinde fiziksel dosya talep edilebilir.)

NOT:

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Doçentlik ünvanını veya doçentlik kadrosunu sözlü sınav ile almayan Profesör kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Doçentlik sözlü sınavından başarılı olan adaylar belgelendirmek kaydıyla muaftır.

%30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Başvuru Süresi: Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına),

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANASANAT/ ANABİLİM DALI/

PROGRAM

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

1

Neşet Ertaş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Müzik Eğitimi Anabilim dalında doktora

yapmış olup; Piyano eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Kaman Meslek Yüksekokulu

Madencilik ve Maden Çıkarma

Sondaj Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Maden Mühendisliği alanından almış olup; Hammaddeler, sondaj ve gemoloji alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Uluslararası İktisat alanında almış olup; Yüksek teknoloji ürün ihracatı, insani gelişim, sosyal sermaye

alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olup; Türkiye’de sivil-asker ilişkileri, demokratik rejimler ve darbeler alanlarında çalışmalar yapmış

olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Matematik alanında almış olup; Orlicz ve orlicz-morrey uzaylarında integral operatörlerin sınırlılığı

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Geometri alanında doktora yapmış olup; Farklı eksenlere sahip (j,k)-tip helisler

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Lisans, Yüksek lisans ve Doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, doçentlik ünvanını sosyoloji alanında almış olmak. Kent sosyolojisi ve dezavantajlı gruplar

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Mantık, epistemoloji, siyaset felsefesi ve hukuk felsefesi alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

9

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanlarından birinde doçentlik ünvanı almış olup; Makine öğrenmesi ve veri madenciliği konularında çalışmalar yapmış

olmak.

10

Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Kimyasal maddelerin bitkiler üzerine

karyolojik etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Endüstriyel atık izolatı bakterilerden biyosürfektan üretimi, tarımsal ve hayvansal zararlı böcekler ve endosimbiyotik bakteriler konularında

çalışmalar yapmış olmak.

12

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde tamamlamış olup; Güneş enerjisi, dönüştürücüler ve şebekeye bağlı rejeneratif güç sistemi modellenmesi

hakkında çalışmalar yapmış olmak.

13

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Mimarlık alanında yapmış olup; Modern ve çağdaş mimarlık tarihi, teorisi ve eleştirisi ile modernite sorunsalı bağlamında kamusallık ve kamusal mekan

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

14

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Tarımsal Biyoteknoloji veya Zootekni bilim dalında almış olup; Küçükbaş hayvanlarda kas ve kas lifleri

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

15

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Zootekni bilim alanında almış olup; Koyunlarda genetik çeşitlilik ve çoklu doğum genleri ile ilgili çalışmalar

yapmış olmak.

16

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Hadis bilim alanından almış olup; Hadis tartışmalarına yaklaşımlar konularında çalışmalar

yapmış olmak.

17

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Din Eğitimi bilim alanından almış olup; Bilişsel gelişim kuramı ve öğretim materyalleri

konularında çalışmalar yapmış olmak.

18

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Spor Yöneticiliği alanında veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tamamlamış olup, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Spor pedegojisi ve spor felsefesi konularında çalışmalar yapmış

olmak.

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Uzmanlığını Adli Tıp anabilim dalından almış olmak. Kadına yönelik şiddet ve çocuklarda istismar dışı genital yaralanmalar konusunda çalışmalar yapmış olmak ve madde analizinde laboratuvar uygulamaları konusunda

deneyime sahip olmak.

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Halk Sağlığı ana bilim dalında almış olup; İç ortam hava kalitesi, bağımlılıkla mücadele konularında

çalışmalar yapmış olmak.

21

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalından almış olup; Tüp bebek sertifikası sahibi olmak. Hiperemezis gravidarumlu hastalar konularında çalışmalar yapmış olmak.

22

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Kulak Burun Boğaz anabilim dalından almış olup; Obstrüktif uyku apnesi ve semptum deviasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

23

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz anabilim dalından almış olup; Faringokutanöz fistül onarımı konusunda çalışma yapmış olmak.

24

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Biyoistatistik veya Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik analarının birinden almış olup, uygulamalı biyoinformatik eğitim belgesine sahip olmak. En küçük kareler ve interaksiyon

konularında çalışmaları olmak.

25

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Sınıf Eğitimi alanında almış olup; Yaratıcılık, çocuk hakları ve hayat bilgisi eğitiminde çevre konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

26

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olup; Sosyobilimsel konular, biyoçeşitlilik eğitimi ve çevre kimliği konularında bilimsel çalışmalar

yapmış olmak.

27

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Matematik Eğitimi alanında almış olup; Üstün yetenekli öğrenciler ve öz-yeterlik konularında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

28

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Matematik Eğitimi alanında almış olup; Matematiksel iletişim, STEM, matematiksel düşünme ve teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konularında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

29

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olup; Okul terki ve yükseköğretimde nitelik konularında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

30

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Öğretim Teknolojileri

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olup; Bilgi-işlemsel düşünme ve argümantasyon konularında ulusal/uluslararası proje deneyimine ve bu konularda bilimsel

çalışmalara sahip olmak.

Akdeniz Üniversitesi 35 Öğretim Elemanı Alımı yapacak.

İşte Akdeniz Üniversitesi 35 Öğretim Elemanı alımına dair tüm detaylar:

Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 23.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) (1 adet),

-Özgeçmiş (2 adet),

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet),

-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti (2 adet),

-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge (2 adet),

-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti (2 adet),

-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (2 adet),

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet),

-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (2 adet) (https://www.akdeniz.edu.tr/tr/duyuru/akdeniz_universitesi_akademik_yukseltme_ve_atama_kriterleri-5402 internet adresinden ulaşılabilir),

-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (1 adet) (Yukarıda 2’şer nüshası istenilen belgelerin 1’er nüshası bu dosya içerisinde bulunmalıdır),

-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

S.N.

BİRİM

BÖLÜM

ANA BİLİM DALI

ÜNVAN

DER.

ADET

NİTELİKLER

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

PROFESÖR

1

1

Sosyoloji alanında Doktora derecesi ve Doçent ünvanı almış olmak. Nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine görüşme, ortaöğretimde göçmen öğrencilerin öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar konularında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Eğitimde veri madenciliği ve örgüt kültürü konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Fizik bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Radyasyon

ile malzeme analizi ve Sağlık Fiziği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKOKİMYA

PROFESÖR

1

1

Çözeltilerdeki komplekslerin ve solvatize iyonların termodinamik ve yapısal karakterizasyonu, fonksiyonel nanopartiküllerin sentezi konularında bilimsel çalışmalar

yapmış olmak.

5

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

PROFESÖR

1

1

Matematik bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. n- boyutlu Öklid uzaylarında Harmonik Analiz, Kesirli türev ve integral operatörler için ters belirleme formülleri üzerine

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

PROFESÖR

1

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Ticaret Hukuku alanında Doçent ünvanı almış olmak.

7

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

PROFESÖR

1

1

Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilimleri Programında Doktora yapmış olmak, Mimarlık Bilim Dalından Doçentlik ünvanı almış olmak. İş sağlığı ve güvenliği, yapılarda yangın korunumu ve mimarlık eğitimi konularında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOELEKTRONİK

PROFESÖR

1

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Işık görüntüleme ve biyoelektronik alanlarında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak

9

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Et ürünlerinin muhafazası, su ürünleri atıklarının değerlendirilmesi ve nanoemülsiyonlar konularında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çelik, betonarme ve alüminyum yapıların optimizasyonu alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

11

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Hematoloji yandal uzmanı olmak. İç Hastalıkları (Hematoloji) bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Eğitim veren bir kurumda kemik iliği (kök hücre) nakli

konusunda en az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak.

12

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM

MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ

TARIM MAKİNELERİ

PROFESÖR

1

1

Tarım Makineleri Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik, Çok-disiplinli/Disiplinlerarası Mühendislik Analizleri ve Katmanlı İmalat Uygulamaları araştırma alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

13

FEN FAKÜLTESİ

UZAY BİLİMLERİ VE

TEKNOLOJİLERİ

UZAY FİZİĞİ

DOÇENT

1

1

Güneş Sistemi dinamiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

14

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

HUKUK TARİHİ

DOÇENT

1

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış olmak. Hukuk Tarihi Anabilim

Dalında Doçent ünvanı almış olmak.

15

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ

VE KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Kamu Yönetimi alanında Doçent ünvanı almış olmak.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

16

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Biyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak. Davranışsal, moleküler sinirbilim ve elektromanyetik alanların nörobiyolojik etkileri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

17

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Göğüs Hastalıkları alanında Doçent ünvanı almış olmak. Girişimsel bronkoskopi eğitim sertifikasına sahip olmak. İdiopatik pulmoner fibroziste antifibrotik ilaç değişimi ile

ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.

18

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında

Doçent ünvanı almış olmak.

19

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

DOÇENT

1

1

Biyofizik alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kardiyak iyon kanallarında elektrofizyolojik değişiklikler konusunda

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

20

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak. Ultrasonografi eşlikli

girişimler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

21

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Gebelerde retina ve ön segment bulguları ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak. Kadavra diseksiyonu ile ilgili belgelendirilmiş eğitim almış

olmak.

22

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Çocuk Romatoloji uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. Otoinflamatuar hastalıklar konusunda

belgelendirilmiş eğitim almış olmak.

23

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Radyoloji uzmanı olmak. Abdominal Radyoloji konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

24

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM

ÜYESİ

1

1

Radyoloji uzmanı olmak. Türk Girişimsel Radyoloji diplomasına sahip olmak. Nonvasküler Girişimsel Radyoloji

alanında ulusal ve uluslararası çalışmalara sahip olmak.

Akdeniz Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
 3. Fakülteler, Yüksekokul/Konservatuvar ve Rektörlük bünyesindeki öğretim görevlisi ilan başvurularında adayın tercihine göre lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.
 4. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 5. Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)
 2. Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVESİS özgeçmiş çıktısı)
 3. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
 5. ALES sonuç belgesi
 6. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi
 7. Lisans Diploması ve Tıpta Uzmanlık Belgesinin (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak kare kodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)
 8. Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi
 10. Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Islak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
 11. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

AÇIKLAMALAR:

 1. Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 2. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 3- e-Devlet Kapısından alınacak kare kodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 1. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 2. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 3. İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 4. Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi

09.07.2024

Giriş Sınavı Tarihi

31.07.2024

Son Başvuru Tarihi

23.07.2024

Sonuç Açıklama Tarihi

05.08.2024

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi

26.07.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

http://personel.akdeniz.edu.tr/

Başvuru Adresi

Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

S.N.

BİRİM

BÖLÜM

ANA BİLİM DALI

ÜNVAN

DER.

ADET

ALES

YABANCI DİL PUANI

NİTELİKLER

PUAN TÜRÜ

PUAN

1

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Uzmanlık sonrası en az 3 (üç) yıl uzmanlık alanında görev yapmış olmak.

2

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Fasial sinir cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

3

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Endokrin Cerrahisi alanında en az 2 (iki) ay süre ile yurt dışı deneyimi olmak.

4

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Katarakt ve refraksiyon cerrahisi ve vitreoretinal cerrahi alanında belgelendirilmiş eğitim

almış olmak.

5

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimine sahip olmak. Kalp nakli ve LVAD yapılan bir merkezde çalışma deneyimine sahip

olmak.

6

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

2

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

7

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Üroloji uzmanı olmak. Üroloji uzmanlığı sonrası en az 10 (on) yıllık uzmanlık deneyimine sahip olmak. Laparoskopik cerrahi ile ilgili belgelendirilmiş eğitim

almış olmak.

8

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Göğüs Hastalıkları alanında en az 10 (on) yıllık uzmanlık deneyimine sahip

olmak.

9

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Nükleer Tıp uzmanı olmak. Karaciğer Mikroküre tedavisi, prostat kanseri ve pediatrik PET/BT uygulamalarında

deneyime sahip olmak.

10

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI

BİRİM)

1

1

Bkz. Genel Şartlar madde 3

70

50

Radyoloji uzmanı olmak.

Ege Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alımı yapacak.

İşte Ege Üniversitesi 20 Öğretim alımına dair tüm detaylar:

Ege Üniversitesi aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

Adaylar; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge), özgeçmiş ve eserler listesi, akademik etkinlik formu, başlıca araştırma eseri ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını tarayarak https://apas.ege.edu.tr üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e- Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Yabancı Dil ağırlıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına

https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani

_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtilen adreste bulunan "Öğretim Üyesi Başvuru Formu"nu doldurup ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak taratıp APAS (Akademik Personel Atama Sistemi) üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 20 gündür. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

İLAN NO.

KADRO ADEDİ

KADRO ÜNVANI

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/ PROGRAM

İLAN ŞARTI

1

1

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Ortodonti alanında doçent olmak. 3 boyutlu

stereofotogrametri ve dudak damak yarıkları alanlarında çalışmaları olmak.

2

1

Profesör

Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji Anabilim

Dalı

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında doçent

olmak.

3

2

Profesör

Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Protohistorya ve Önasya

Arkeolojisi Anabilim Dalı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Anabilim Dalında doçent olmak.

4

1

Profesör

Edebiyat

Fakültesi

Sanat Tarihi

Bölümü

Bizans Sanatı Anabilim

Dalı

Bizans Sanatları alanında doçent olmak.

5

1

Profesör

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Lisans derecesini Sosyoloji Bölümünden almış olmak. Sanat sosyolojisi alanında çalışmaları ve yayınları olmak. Uluslararası

projelerde yer almış olmak.

6

1

Profesör

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında doçent olmak.

7

1

Profesör

Fen Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Fizik alanında doçent olmak. Hızlandırıcı fiziği dahilinde fenomenolojik parçacık fiziği

konularında çalışmaları olmak.

8

1

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Doktora ve Doçentliğini Biyomühendislik Anabilim Dalında almış olmak. Yenilenebilir enerji ve mikroalg biyoprosesleri ile ilgili

çalışmaları olmak.

9

1

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Atıklardan protein ve nanoselüloz üretimi ve biyobozunur

ambalajlar konularında çalışmaları olmak.

10

1

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Ekstrüde ürünler, elektropüskürtme, gıdaların termal

özellikleri konularında çalışmaları olmak.

11

1

Profesör

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ulaştırma Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Toplu taşıma planlaması, temsili güvenlik ölçütleri ve yayalar üzerine çalışmaları

olmak.

12

1

Profesör

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Titreşim esaslı yapısal sağlık izleme, deprem mühendisliği ve kompozit yapılar

konularında çalışmaları olmak.

13

1

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak. Medikal kompresyon ürünleri, ısıl konfor, basınç ölçümü ve çok katmanlı örme kumaşlar konularında

çalışmaları olmak.

14

1

Profesör

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Fitopatoloji Anabilim Dalı

Bitki virolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Bitki koruma alanında doçent olmak.Tohum patolojisi, Tohumlarda kaliteyi iyileştirici uygulamalar ve Ozon teknolojileri konularında akademik

çalışmaları olmak.

15

1

Profesör

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent olmak. Tahıllar ve lif bitkilerinde stres fizyolojisi konusunda çalışmaları

olmak.

16

1

Profesör

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Bilimler Anabilim Dalı

Nükleer Bilimler alanında doktora yapmış olmak. Fizik alanında doçent olmak.Nükleer Bilimler alanında çevresel radyoaktivite ve radyasyon dozimetri simülasyonu

konularında çalışmaları olmak.

17

2

Profesör

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

Nükleer Bilimler alanında doktora yapmış olmak. Kimya alanında doçent olmak.

Nükleer Uygulamalar alanında radyoişaretli moleküllerin hazırlanması konusunda

çalışmaları olmak.

18

1

Profesör

Emel Akın Meslek Yüksekokulu

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Tekstil Teknolojisi Programı

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent olmak, geri dönüşüm ve dokuma kumaş özelliklerinin modellenmesi

konusunda çalışmaları olmak.

İstanbul Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi Alımı yapacak.

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alımına dair tüm detaylar:

İstanbul Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2022) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza

müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2024-1 adresinden yapılacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM

DALI

PROFESÖR

DOÇENT

DR. ÖĞR.ÜYESI

İLAN NİTELİĞİ

KADRO

ADEDİ

KADRO DER.

KADRO

ADEDİ

KADRO DER.

KADRO

ADEDİ

KADRO DER.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve

İşletme Müh.

1

1

Gemilerde enerji verimliliği ve denizcilikte risk

yönetimi konularında çalışmaları olmak

Temel Bilimler

1

1

Güneş enerjisi ve deniz kirliliği alanlarında

çalışmaları olmak

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Elektrik Mühendisliği

1

1

Güç elektroniği sistemlerinde çok amaçlı optimizasyona dayalı tasarımlar konularında çalışmaları olmak

1

1

Elektrik motorlarında akustik gürültü konusunda çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

1

1

Reaktif alkin bileşiklerinden poliester sentezi alanlarında çalışmaları olmak

1

1

Podant ve taç eter bileşiklerin sentezi üzerine

çalışmaları olmak

Fizik Mühendisliği

1

5

Gözlemsel X-ışın astrofiziği ve galaksi kümeleri üzerine çalışmaları olmak

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

1

1

Geri dönüştürülmüş malzemelerin ve

geosentetiklerin mekanik ve çevresel etkiler

açısından incelenmesi üzerine çalışmaları olmak

Geomatik Mühendisliği

1

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmaları olmak

Çevre Mühendisliği

1

1

Atıksu arıtma tesislerinde enerji verimliliği, dinamik membran biyoreaktör teknolojisi konularında çalışmaları olmak

1

1

Aerobik-anaerobik dinamik membran biyoreaktör teknolojileri ve çevre ekonomisi konularında çalışmaları olmak

İNŞAAT FAKÜLTESİ

Çevre Mühendisliği

1

1

Mikroyosun, maya biyoteknojisi ve moleküler

ekoloji üzerine çalışmaları olmak

1

5

Enerji verimli atıksu arıtımı ve su geri kazanımı konularında çalışmaları olmak

1

5

Alg reaktörlerin akışkan modellemesi ve biyoenerji

tesis yer seçimi üzerine çalışmaları olmak

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makina Mühendisliği

1

1

Doğal taşınım şartlarında eş zamanlı ısı-kütle geçişi

alanında çalışmaları olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Endüstriyel Tasarım

1

1

Tasarımda etnografi, kültür ve söylem üzerine

çalışmaları olmak

UÇAK VE UZAY

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uçak Mühendisliği

1

1

Otonom hava muharebe sistemleri ve hava

taşımacılığında yapay zeka konularında çalışmaları

olmak

Uzay Mühendisliği

1

1

Termal yönetim sistemlerinin soğutma

performansına yönelik akışların ısı transferi konularında çalışmaları olmak

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET

KONSERVATUARI

Bestecilik

1

1

Çağdaş Türk müziği alanında ve geleneksel çalgılardan oluşan orkestra/topluluklar için eserlere

sahip olmak

Türk Halk Oyunları

1

1

Türk Halk Oyunları alanında, oyun, müzik ve eşlik ritimleri ile ilgili çalışmaları olmak

1

1

Türk Halk Oyunları alanında ve halk giysileri alanında çalışmaları olmak

Çalgı Eğitimi

1

1

Klasik Batı ve Türk Makam Müziği Viyolonsel icrası üzerine çalışmaları olmak

1

1

Bağlama çalgısı üzerine icra ve eğitim konularında

çalışmaları olmak

1

5

Vurmalı çalgılar üzerine icra ve albüm çalışmaları

olmak

Müzik Teknolojisi

1

5

Üç boyutlu ses alanında kayıt ve miks mühendisi

olarak çalışmaları olmak

Ses Eğitimi

1

1

Klasik Türk Müziği repertuarı, vokal icrası ve 20.yy Türk Müziği üzerine çalışmaları olmak

1

5

Klasik Türk Müziği repertuarı ve vokal icrası üzerine çalışmaları olmak

Toplam

10

11

6

Kocaeli Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi Alımı yapacak.

İşte Kocaeli Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi alımına dair tüm detaylar:

Kocaeli Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Personel Daire Başkanlığına sunulacak başvuru dosyası için;

 1. https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/formlar-d55 adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (2 Adet)
 2. Özgeçmiş (2 Adet )
 3. Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 Adet)
 5. Yabancı dil belgesi (2 Adet)
 6. Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (2 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent adayları için)
 7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi. (2 Adet) 8-Başvurulan ünvana göre ayrıca akademik yayın dosyası hazırlanması:

  1. Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/akademik-personel-atama-yonergeleri-ile-usul-ve-esaslar-19b adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

  1. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/akademik-personel-atama-yonergeleri-ile-usul-ve-esaslar-19b adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

  1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/akademik-personel-atama-yonergeleri-ile-usul-ve-esaslar- 19b adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

AÇIKLAMALAR

 1. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 5-Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
 1. Her adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvurabilir.
 2. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.
 3. Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.

Not:

-Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Adresi:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ

SIRA NO

KADRONUN VERİLDİĞİ BİRİM

ADET

DERECE

UNVAN

İLAN ŞARTI

1

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Deniz ekonomisi alanında doktora yapmış, Yükseköğretim kurumlarında denizcilik işletmeleri yönetimi alanında en az 10 yıl ders vermiş olmak.

2

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

1

3

Doçent

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, bilinçli farkındalık beden

bağlantısı ve özşefkat konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Türkçe Eğitimi

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olup genel dilbilim alanında doktora ve dilbilim alanında yüksek lisans yapmış olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

1

1

Profesör

Mezonların termal özellikleri konusunda çalışmış olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya

Anorganik Kimya

1

1

Profesör

Kök hücre ve fotodinamik terapi alanında çalışmaları olup Anorganik Kimya alanında doçent ünvanına sahip olmak.

6

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel

Heykel

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Türk kültüründeki sembollerin heykel sanatına olan etkisiyle ilgili sanatta

yeterlik yapmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

7

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel

Heykel

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Çağdaş sanatta bir imaj olarak Ortadoğu, alanında sanatta yeterlik

yapmak ve kültür politikaları üzerine çalışmalarda bulunmak.

8

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları

Drama Yazarlığı ve Dramaturji

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Giyilebilir Teknolojiler üzerine sanatta yeterlik yapmak ve kostüm tasarımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

9

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakım

Uçak Gövde ve Motor Bakım

1

1

Profesör

Havacılık alanında kullanılan yapısal kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Hereke Asım Kocabıyık MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Boya Teknolojisi

1

3

Doçent

Doçentliği kimya alanında olup Kaliksarenler, Ftalosiyaninler ve fotodinamikterapi, fotodinamik uygulamaları ve pestisitlerin tespiti üzerine projeleri ve SCI makaleleri olmak.

11

Hereke Asım Kocabıyık MYO

Makine ve Metal Teknolojileri Matalurji

1

1

Profesör

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, aşırı plastik deformasyon, eşit kanal, açısal presleme özellikleri konularında çalışmaları olmak.

12

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Hukuk fakültesi mezunu olmak, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında doktora yapmış olmak, aynı alanda bilimsel

çalışmaları bulunmak.

13

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi

1

3

Doçent

Gerçeklik terapisi ve ibadet psikolojisi hakkında deneysel çalışmalar yapmış olmak.

14

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi

1

3

Doçent

Süryani Ortadoks Kilisesi’nde ibadet ve Süryaniler’de Din Adamları konusunda çalışmaları olmak.

15

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Sanatları Tarihi

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Osmanlı minyatür sanatı ve Osmanlı Mezar Taşları ile ilgili çalışma yapmış olmak

16

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD programında doktora yapmış olmak. Kültürlerarası İletişim, tüketim kültürü ve reklam konularında çalışmaları olmak.

17

Karamürsel Denizcilik MYO Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi

1

3

Doçent

Doçentliği Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden olup, kontrol teorisi uygulamaları ve güç elektroniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

18

Kartepe Turizm MYO

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

2

Doçent

Doçentliğini turizm alanında almış olmak.

19

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

İç mimarlık temel sanat eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

20

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık

İç Mimarlık

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

İç Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak. Göç mekanları üzerine çalışmaları olmak.

21

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık

Bina Bilgisi

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Kocaeli'ndeki sanayi yapılarının mimari değerlendirmesi üzerine çalışmış olmak ve ulusal mimarlık yarışmalarında ödül almış olmak.

22

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi

1

3

Doçent

Tehlikeli atıkların bertarafı, hava kirleticileri, atıksu

arıtımında mikro alg uygulamaları gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmiş olmak.

23

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Kartoğrafya

1

3

Doçent

Kartoğrafya ve doğal afetlerin iyonosfere etkileri konusunda çalışmaları olmak.

24

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı jeofizik

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Uygulamalı jeofizik anabilim dalında yüksek lisans ve

doktora yapmış olmak. Yer radarı alanında modelleme ve ters çözüm çalışmaları yapmış olmak.

25

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği

1

3

Doçent

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup, karbon dioksit giderimi, fotokatalizörler, heterojen

katalizörler konularında çalışmaları ve patenti olmak.

26

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

1

3

Doçent

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup veri gizleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme

konularında çalışmaları olmak.

27

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olup, veri indirgeme ve

sezgisel optimizasyon konularında çalışmaları olmak.

28

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Yüksek lisansını İktisadi Gelişme ve Uluslararası iktisat, doktorasını iktisat alanında ve kent düzeyinde dış ticaret konusunda yapmış olmak yakınsama, göç, çevre ve enerji

konularında çalışmaları bulunmak.

29

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat

İktisat Politikası

1

1

Profesör

Para Politikası etki kanalları, finansal kırılganlık, yenilikler ve okuryazarlık, islami finans ve katılım bankacılığı

alanlarında çalışmaları olmak.

30

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat

İktisat Politikası

1

1

Profesör

Avrupa Merkez Bankasının İletişimi ve Para Politikasının sektörel etkileri konularında çalışmaları bulunmak.

31

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat

İktisat Terorisi

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Doktorasını iktisat alanında ve enerji ekonomisi konusunda yapmış olmak. Uygulamalı genel denge, sektörler arası

ilişkiler ve endüstriyel verimlilik konularında çalışmaları bulunmak.

32

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

1

3

Doçent

Doçentliğini Avrupa Birliği alanında almak; Avrupa

Kuşkuculuğu ve AB Kurumlarının işleyişi konularında çalışmaları bulunmak.

33

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği

1

1

Profesör

Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanından almış olmak. Çift Yakıt Uygulamaları, Yanmada Çevrimsel Farklılıklar ve Homojen Dolgulu Motorlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

34

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği

1

1

Profesör

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Taşıt Tasarımı, Kompozit Malzemeler, Enerji Sönümleme ve Biyomekanik konularında çalışmalar yapmış olmak.

35

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

3

Doçent

Rejyonal Anestezi konusunda deneyimli olmak.

36

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Endoskopik kafa tabanı cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

37

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları

1

3

Doçent

Kornea ve oküler yüzey hastalıkları göz bankası konusunda deneyimli olmak.

38

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi)

1

3

Doçent

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı olmak.

39

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji

1

2

Doçent

Ortopedik onkoloji alanında deneyimli olmak.

40

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji

1

3

Doçent

Endokrin ve üropatoloji alanında deneyimli olmak.

41

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi)

1

3

Doçent

42

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)

1

3

Doçent

43

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji)

1

3

Doçent

Multipl miyelom konusunda deneyimli olmak.

44

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji

1

1

Profesör

Toraks Radyolojisi ve Girişimsel Radyolojide deneyimli olmak.

45

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji

1

5

Dr.Öğr. Üyesi

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Kornea ve endometriyal kök hücre konularında çalışmaları olmak.

46

Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Makine ve Metal Teknolojileri Makine

1

1

Profesör

Doçentlik ünvanını Makine Mühendisliği alanında almış ve Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve nano yüzeyler alanında çalışmalar yapmış olmak.

47

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma

1

3

Doçent

Doçentliğini Biyoloji anabilim dalında almış olmak, Bitki Koruma bölümünde dersler vermiş ve endüstriyel

mikrobiyoloji alanında çalışmış olmak.

Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı Alımı yapacak.

İşte Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı dair tüm detaylar:

Kocaeli Üniversitesi aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

09.07.2024

Son Başvuru Tarihi

23.07.2024

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

06.08.2024

Giriş Sınavı Tarihi

13.08.2024

Sonuç Açıklama Tarihi

20.08.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.kocaeli.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1)-a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

3)- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1)- (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2)- (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022- 31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/formlar-d55 adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru tarihinin onbeşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Müracaat formu (2 Adet)
 2. Özgeçmiş (1 Adet)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)
 4. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri) (1 Adet)
 5. Resmi transkript belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge (Lisans eğitimi ile ilgili) (1 Adet)
 6. 2 Adet Fotoğraf
 7. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge (1 Adet)
 8. ALES Sonuç Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.) (1 Adet)
 1. Hizmet Belgesi (1 Adet)(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 2. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (1 Adet) (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)
 3. Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
 4. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
 5. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA

 1. Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 4. Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
 6. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 8. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri ve Adresi

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A 41001 İZMİT//KOCAELİ adresine yapacaklardır.

SIRA NO

KADRONUN VERİLDİĞİ BİRİM

ALES PUANI

YABANCI DİL

PUANI

ADET

DERECE

UNVAN

İLAN ŞARTI

1

Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Elektronik ve Otomasyon

Robotik ve Yapay Zeka

70

Muaf

1

5

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

Bilgisayar Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip olmak, lisans

sonrası yazılım geliştirme alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2

Rektörlük Rektörlük Rektörlük

70

50

1

5

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

Kimya Mühendisliği Lisans ve Kimya Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla TÜBİTAK projelerinde görev yapmış olup Üniversitelerin teknoloji Transfer Ofisinde lisans sonrası en az 1 yıl çalışmış olmak.

Kaynak:Haber Merkezi

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.