1. HABERLER

  2. TOPLUM-YAŞAM

  3. Aile Hekimleri iş bıraktı
Aile Hekimleri iş bıraktı

Aile Hekimleri iş bıraktı

Adana, Mersin, Diyarbakır, Urfa ve Batman'da, Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın Torba Yasası'yla çıkarmayı planladığı "Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarının hastane acillerinde nöbet tutması" yönetmeliğini protesto etmek amacıyla

A+A-

ADANA 

Adana'daki hekimler ve Aile Sağlığı çalışanları, "İş yüklerinin arttırılması, nöbet uygulamasının getirilmesi ve yeni yönetmelik taslağına" tepki göstermek amacıyla bir günlük iş bıraktı. İş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları sabah saatlerinde Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Eylemde konuşan Dr. Yaşar Ulutaş, Meclis gündeminde olan "torba yasaya" karşı bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını belirterek, bundan dolayı bugün Aile Sağlık Merkezleri önünde değil de Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde olduklarını dile getirdi. Ulutaş şunları aktardı: "Torba Yasa ile, öğretim görevlisinden birinci basamak hekimine, hemşiresinden, sağlık memuruna kadar tüm sağlık çalışanlarının temel haklarını kısıtlayan, emeğini değersizleştiren, mesleki etkinliğini daraltan, aile hekimlerine acil nöbeti dayatan anlayışa karşı mücadele eden hakkını arayan tüm sağlık emekçilerini destekliyoruz. Yaptığımız eylem hiçbir siyasi amaç içermemektedir. Biz bir günlük iş bırakıyoruz."

MERSİN 

Mersin Tabip Odası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, aile hekimlerinin çalışma koşullarının düzeltmesi ve iş yüklerinin azaltılması amacıyla Tabip Odası'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Çok sayıda aile hekiminin katıldığı toplatıya, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, SES Mersin Şube Başkanı Salman Günbat ve Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aydın ile Türk Sağlık-Sen Mersin şube yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aydın, Aile Hekimleri'nin kamu görevi yapmasına rağmen kamu görevlisi statüsünde sözleşmeli olarak çalıştığını belirterek, "Ağır çalışma koşulları ve iş yüklerine rağmen Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlar, esas görevleri olan ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan koruyucu aile sağlık hizmetlerini özveriyle yerine getirmektedir. Aile Hekimleri'ne görev tanımları dışında olan acillerde verilen görev angaryadır" dedi. Kaygılarını gidermek ve doktorluk mesleğini bilen kişiler olarak sorunlarına sahip çıkmak amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getirdi. 

'Temel neden Sağlıkta Dönüşüm Programıdır'

Aydın'ın ardından konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, 2002 yılında uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nedeniyle sağlık alanının "yıkım ve ızdırap" bir dönemi yaşadığını ifade etti. SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ise, SES olarak Aile Hekimleri'nin verdiği mücadelenin yanında olduklarını belirterek, sonuna kadar bu mücadeleyi desteklediklerini ifade etti. Erdolu şöyle devam etti: "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın temel anlayışı sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması ve paralı hale getirilmesi meselesidir. Ticarileştirilmiş bir sağlık hizmetinde esas olan kârdır. Kâr için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de iş gücü maliyetini düşürmektir. İş gücü maliyetini düşürmek için de bir kişiye birden fazla işi yaptırmaktır. Aile Sağlık Merkezleri emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesidir."

DİYARBAKIR 

Diyarbakır Tabip Odası, Meclis gündeminde olan Torba Yasası'nı ve hükümetin sağlık politikalarını Diyarbakır 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) önünde gerçekleştirdiği açıklamayla protesto etti. Açıklamaya Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Tabip Odası ve Ses Diyarbakır Şubesi üyeleri katıldı. Sağlık emekçileri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, kanun ve yönetmelikteki değişiklikler ile halkın sağlığıyla oynanmak istenildiğini belirterek, bu tip değişikliklerin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozduğunu ifade etti. Günay, "Gelecek kaygısı taşımadan herkese ulaşılabilir eşit ücretsiz ve anadilinde sağlık hizmeti sunmak isteyen Aile Hekimleri olarak uyarıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu sistem 'Pozitif performans' adı altında 'Çok para vereceğiz' söylemleri ile kabul ettirilmeye çalışılıyor. Verilen ödenekleri keserek ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız mantığı güden Bakanlığa sesleniyoruz. Bizim hekimlerimizin matematiği çok güçlüdür. Ne kadar çok çalışırsa çalışsınlar kestiğiniz paraları kazanamayacaklardır. Eğer bu eyleme rağmen ödeme yönetmeliği bu hali ile yayınlanırsa iş bırakma eylemlerine devam edeceğiz" uyarısında bulundu. 

BATMAN

Batman'da da Batman Tabip Odası öncülüğünde Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Batman Tabip Odası ve SES yöneticilerinin katıldığı açıklamada, sağlık emekçileri üzerinde "Herkese sağlık güvenli gelecek" yazılı beyaz önlükler giydi. "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır", "Torba yasalara sıkıştırılan sağlık anlayışına hayır" ve "Eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilde sağlık haktır" dövizlerin taşındığı açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfikar Cebe, AKP hükümetinin sağlık politikalarına dikkat çekerek, "İktidarın, Sağlık Bakanlığı'na ve yetkililere defalarca söylememize rağmen, halen sağlık koşuları düzeltilmemiştir. Hükümetin bize uyguladığı sağlık politikasını kabul etmiyoruz" dedi. Ardından konuşan Batman Tabip Odası Sekreteri Dr. Selahattin Oğuz ise hükümetin "sermayenin çıkarları" doğrultusunda sağlık kuruluşlarını ticarethaneye ve halkı ise müşteri haline getirmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Politikalarınızla barışa değil, toplumun sağlığını tehdit eden savaşa hizmet ediyorsunuz" dedi. 

URFA

Urfa Aile Hekimleri Derneği'ne (ŞUAHED) bağlı Aile Hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanları Urfa Halk Sağlık Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, 1 gün iş bırakma eylemi yaptı. Çok sayıda sağlık memuru, Aile Hekimi ve hemşirenin katıldığı açıklamada, sık sık "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganı atıldı. Sağlıkçılar adına açıklamayı yapan Aile Sağlığı Hekimi Yeter Özel, Torba Yasası ve Ücret Yönetmeliği Taslağı ile Aile Hekimleri'nin artık çalışamayacak duruma getirildiğini belirterek, seslerini duyurmak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kimsenin sağlık çalışanlarını küçümseyemeyeceğini ifade eden Özel, özlük haklarının törpülendiğini ve kendi sağlıklarından olduklarını, sağlıklı bir hizmet verebilmek için öncelikle kendi sağlıklarını düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Özel şunları aktardı: "Bizler acil servislerde eğitim adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmayı kabul etmiyoruz. Biz Aile Hekimleri dolgu malzemesi değiliz. Kamu hastaneleri birliği idarecilerine sesinizi çıkaramıyor, 'Nasıl olsa parasını veriyorum, aile hekimlerini istediğim gibi çalıştırırım' diyorsunuz. Hastalarımızı tıbbi bilgimiz el verdiğince tedavi etmeye devam edeceğiz. Sahanın sesini duyun. Sizde üstünüze düşen görevi yapın." ADANA 

Adana'daki hekimler ve Aile Sağlığı çalışanları, "İş yüklerinin arttırılması, nöbet uygulamasının getirilmesi ve yeni yönetmelik taslağına" tepki göstermek amacıyla bir günlük iş bıraktı. İş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları sabah saatlerinde Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Eylemde konuşan Dr. Yaşar Ulutaş, Meclis gündeminde olan "torba yasaya" karşı bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını belirterek, bundan dolayı bugün Aile Sağlık Merkezleri önünde değil de Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde olduklarını dile getirdi. Ulutaş şunları aktardı: "Torba Yasa ile, öğretim görevlisinden birinci basamak hekimine, hemşiresinden, sağlık memuruna kadar tüm sağlık çalışanlarının temel haklarını kısıtlayan, emeğini değersizleştiren, mesleki etkinliğini daraltan, aile hekimlerine acil nöbeti dayatan anlayışa karşı mücadele eden hakkını arayan tüm sağlık emekçilerini destekliyoruz. Yaptığımız eylem hiçbir siyasi amaç içermemektedir. Biz bir günlük iş bırakıyoruz."

MERSİN 

Mersin Tabip Odası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, aile hekimlerinin çalışma koşullarının düzeltmesi ve iş yüklerinin azaltılması amacıyla Tabip Odası'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Çok sayıda aile hekiminin katıldığı toplatıya, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, SES Mersin Şube Başkanı Salman Günbat ve Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aydın ile Türk Sağlık-Sen Mersin şube yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aydın, Aile Hekimleri'nin kamu görevi yapmasına rağmen kamu görevlisi statüsünde sözleşmeli olarak çalıştığını belirterek, "Ağır çalışma koşulları ve iş yüklerine rağmen Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlar, esas görevleri olan ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan koruyucu aile sağlık hizmetlerini özveriyle yerine getirmektedir. Aile Hekimleri'ne görev tanımları dışında olan acillerde verilen görev angaryadır" dedi. Kaygılarını gidermek ve doktorluk mesleğini bilen kişiler olarak sorunlarına sahip çıkmak amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getirdi. 

'Temel neden Sağlıkta Dönüşüm Programıdır'

Aydın'ın ardından konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, 2002 yılında uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nedeniyle sağlık alanının "yıkım ve ızdırap" bir dönemi yaşadığını ifade etti. SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ise, SES olarak Aile Hekimleri'nin verdiği mücadelenin yanında olduklarını belirterek, sonuna kadar bu mücadeleyi desteklediklerini ifade etti. Erdolu şöyle devam etti: "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın temel anlayışı sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması ve paralı hale getirilmesi meselesidir. Ticarileştirilmiş bir sağlık hizmetinde esas olan kârdır. Kâr için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de iş gücü maliyetini düşürmektir. İş gücü maliyetini düşürmek için de bir kişiye birden fazla işi yaptırmaktır. Aile Sağlık Merkezleri emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesidir."

DİYARBAKIR 

Diyarbakır Tabip Odası, Meclis gündeminde olan Torba Yasası'nı ve hükümetin sağlık politikalarını Diyarbakır 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) önünde gerçekleştirdiği açıklamayla protesto etti. Açıklamaya Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Tabip Odası ve Ses Diyarbakır Şubesi üyeleri katıldı. Sağlık emekçileri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, kanun ve yönetmelikteki değişiklikler ile halkın sağlığıyla oynanmak istenildiğini belirterek, bu tip değişikliklerin sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozduğunu ifade etti. Günay, "Gelecek kaygısı taşımadan herkese ulaşılabilir eşit ücretsiz ve anadilinde sağlık hizmeti sunmak isteyen Aile Hekimleri olarak uyarıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu sistem 'Pozitif performans' adı altında 'Çok para vereceğiz' söylemleri ile kabul ettirilmeye çalışılıyor. Verilen ödenekleri keserek ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız mantığı güden Bakanlığa sesleniyoruz. Bizim hekimlerimizin matematiği çok güçlüdür. Ne kadar çok çalışırsa çalışsınlar kestiğiniz paraları kazanamayacaklardır. Eğer bu eyleme rağmen ödeme yönetmeliği bu hali ile yayınlanırsa iş bırakma eylemlerine devam edeceğiz" uyarısında bulundu. 

BATMAN

Batman'da da Batman Tabip Odası öncülüğünde Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Batman Tabip Odası ve SES yöneticilerinin katıldığı açıklamada, sağlık emekçileri üzerinde "Herkese sağlık güvenli gelecek" yazılı beyaz önlükler giydi. "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır", "Torba yasalara sıkıştırılan sağlık anlayışına hayır" ve "Eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilde sağlık haktır" dövizlerin taşındığı açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfikar Cebe, AKP hükümetinin sağlık politikalarına dikkat çekerek, "İktidarın, Sağlık Bakanlığı'na ve yetkililere defalarca söylememize rağmen, halen sağlık koşuları düzeltilmemiştir. Hükümetin bize uyguladığı sağlık politikasını kabul etmiyoruz" dedi. Ardından konuşan Batman Tabip Odası Sekreteri Dr. Selahattin Oğuz ise hükümetin "sermayenin çıkarları" doğrultusunda sağlık kuruluşlarını ticarethaneye ve halkı ise müşteri haline getirmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Politikalarınızla barışa değil, toplumun sağlığını tehdit eden savaşa hizmet ediyorsunuz" dedi. 

URFA

Urfa Aile Hekimleri Derneği'ne (ŞUAHED) bağlı Aile Hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanları Urfa Halk Sağlık Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, 1 gün iş bırakma eylemi yaptı. Çok sayıda sağlık memuru, Aile Hekimi ve hemşirenin katıldığı açıklamada, sık sık "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganı atıldı. Sağlıkçılar adına açıklamayı yapan Aile Sağlığı Hekimi Yeter Özel, Torba Yasası ve Ücret Yönetmeliği Taslağı ile Aile Hekimleri'nin artık çalışamayacak duruma getirildiğini belirterek, seslerini duyurmak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kimsenin sağlık çalışanlarını küçümseyemeyeceğini ifade eden Özel, özlük haklarının törpülendiğini ve kendi sağlıklarından olduklarını, sağlıklı bir hizmet verebilmek için öncelikle kendi sağlıklarını düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Özel şunları aktardı: "Bizler acil servislerde eğitim adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmayı kabul etmiyoruz. Biz Aile Hekimleri dolgu malzemesi değiliz. Kamu hastaneleri birliği idarecilerine sesinizi çıkaramıyor, 'Nasıl olsa parasını veriyorum, aile hekimlerini istediğim gibi çalıştırırım' diyorsunuz. Hastalarımızı tıbbi bilgimiz el verdiğince tedavi etmeye devam edeceğiz. Sahanın sesini duyun. Sizde üstünüze düşen görevi yapın." 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.