1. HABERLER

  2. TOPLUM-YAŞAM

  3. DİSKİ’den çifte standart!
DİSKİ’den çifte standart!

DİSKİ’den çifte standart!

Geri alınan 10 işçinin 89 işçiden ne farkı var?

A+A-

Tigris Haber- Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce (DİSKİ) işe başladıktan kısa bir süre sonra işlerine son verilen 99 işçiden 10’u daha sonra işine geri dönerken 89 işçinin akıbeti ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararına rağmen hala belirsizliğini koruyor. İşlerine dönüş yapan 10 işçiye neden yeniden işbaşı yaptırıldığı ya da işe dönüşü sağlanmayan 89 işçinin kabahatlerinin ne olduğu hakkında ise DİSKİ’den herhangi bir açıklama yapılmadı.

DİSKİ’den atılan ve işe iadeleri sağlanmayan 89 işçiden biri olan A.T., Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuruda haklı bulunmasına rağmen yine de işe alınmadı. KDK’nun atılan bir işçi lehine verdiği tavsiye kararını hiçe sayan DİSKİ yanlışını savunmaktan geri durmadı.

DİSKİ’nin işçilerin işine son verdiği, 4857 sayılı iş kanununun 15. Maddesinde yer alan “deneme süresi” gerekçesini hukuka uygun bulmayan KDK, tavsiye kararında şu ifadelere yer verdi: “İdare tarafından, başvuran hakkında deneme süresi öne sürülerek tesis edilen işten çıkarma işleminde ve başvurana İhbar tazminatı ödenmemesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Ayrıca KDK’nun tavsiye kararında yargı yolunun açık olduğu da ifade edildi.

İşe dönüşleri sağlanan 10 işçinin 89 işçiden farkı ne?

DİSKİ tarafından, güvenlik soruşturması ve mülakatın ardından alınan 262 işçiden 99’u 4857 sayılı iş kanununun 15. Maddesi gereğince “Deneme süresi” bahanesi ile işten atılırken, atılan işçilerden 10’unun tekrar işlerine dönüşlerinin sağlandığı görüldü. DİSKİ tarafından kendilerine işe dönüşlerinin sağlanacağı yönünde sözlü bayanların yapıldığını iddia eden işçiler, aradan bir yıl bir ay süre geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını ifade ettiler. İşe iade için hukuksal haklarını kullanamadıklarını belirten işçiler bu konuda da DİSKİ’yi eleştirdi. DİSKİ yönetimi ile görüştüklerini belirten işçiler, DİSKİ tarafından kendilerine “mahkemeye başvurmalarına gerek olmadığı, işe iadelerinin sağlanacağı” yönünde telkinlerin yapıldığını ve işe alınmaları için yasal haklarını kullanacakları bir aylık yasal sürenin dolmasından kaynaklı hukuki süreci başlatamadıklarını belirttiler.

İşe iadeleri sağlanmayan 89 işçi mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor!

Daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yoluyla uğradıkları haksızlığa çözüm arayan işçilerin KDK’nun lehteki tavsiye kararına rağmen hala işe iadeleri konusunda bir adım atılmadı. 9 Kasım 2017’den bu yan geçen bir yıl bir aylık süreye rağmen bir türlü mağduriyetleri giderilmeyen işçiler hak aram mücadelelerinden vazgeçmiyor. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararının dikkate alınarak işe iadelerinin sağlanmasını isteyen işçiler, çalmadıkları kapı bırakmadıklarını ancak tüm kapıların yüzlerine kapandığını üzülerek ifade ettiler.

DİSKİ’den atılan işçi Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu!

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun atılan bir işçinin durumunun değerlendirildiği ve tavsiye kararı gerekçesinde “Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk” başlığı altında şu ifadelere yer verildi: “İdarece başvuranın DİSKİ'de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı yoluyla İstihdam edildiği, başvuran ile anılan idare arasında yazılı bir iş sözleşmesi bulunmadığı, hizmet alımının Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı MED Kentsel ve Sos. Hiz. San. Tİc. A.Ş. üzerinden temin edildiği, yüklenici ile DİSKİ arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi bulunmadığı, yüklenici ile başvuran arasında imzalanan İş sözleşmesi bulunmadığı. İşten çıkarılma İşleminin 4857 sayılı İş Kanununun 15'inci maddesine binaen anılan şirket tarafından yapıldığı ifade edilmektedir… 4734 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinde yer alan bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanacağı hükmüne rağmen idare tarafından yüklenici firma İle aralarında herhangi bir hizmet alım sözleşmesinin bulunmadığının ifade edildiği görülmektedir. Başvuran ile yüklenici firma arasında ya da başvuran ile DİSKİ arasında da yazılı herhangi bir iş sözleşmesi bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte başvuranın DİSKİ bünyesinde çalışmakla iken işten çıkarıldığı, dolayısıyla başvuran ile anılan idare arasında iş İlişkisi bulunduğu konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu itibarla başvuran ile DİSKİ arasında yazılı olmayan bir iş sözleşmesinin varlığının kabulü gerekir… İdare tarafından, başvuranın 4857 sayılı İş Kanununun 15'İnci maddesinde öngörülen deneme süresi içinde işten çıkarıldığı ifade edilmekle birlikte hukuken geçerli herhangi bir gerekçe ortaya koyulamadığı görülmektedir… Bu İtibarla başvuranın İdare tarafından deneme süreli İş sözleşmesi bulunduğu İddiasıyla bu süre içerisinde işten çıkarılması işleminin hukuken geçerli bir sebebe dayanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte geçersiz sebeple yapılan bu feshin işe iade sonucunu doğurup doğurmayacağının incelenmesi gerekmektedir… Başvuru dilekçesi ve idarenin cevabi yazıları dikkate alındığında, başvuran ile idare arasındaki İş ilişkisi için herhangi bir süre öngörülmediği ve yazılı herhangi bir sözleşme bulunmadığı, dolayısıyla iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğu ve DİSKİ tarafından sözleşmenin feshi sırasında bildirim şartına uyulmadığı anlaşılmaktadır… Bu gerekçelerle idare tarafından, başvuran hakkında deneme süresi öne sürülerek tesis edilen işten çıkarma işleminde ve başvurana İhbar tazminatı ödenmemesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

‘Yargı yolu açık…’

Ayrıca söz konusu tavsiye kararında, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6'ncı maddesine atıfta bulunularak “DİSKİ'den İstenen bilgi ve belgelerin Kurumumuza süresi içinde gönderildiği, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 'İhalenin sözleşmeye bağlanması" başlıklı 46'ncı maddesinde, yapılan bütün ihalelerin bir sözleşmeye bağlanacağı, sözleşmelerin idarece hazırlanacağı ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanacağı hükmü yer almasına rağmen idarece Kurumumuza gönderilen cevabi yazılarda herhangi bir yazılı hizmet alımı sözleşmesinin mevcut olmadığının ifade edildiği gözetildiğinde anılan İdarenin kanunlara uygunluk ilkesine uygun davranmadığı, ayrıca başvuranla ilgili işlemlerinde hesap verilebilirlik, gerekçeli karar verme ve karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkelerine de uymadığı anlaşılmış olup idarenin bu ilkelere uyması beklenmektedir. Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Diyarbakır İş mahkemelerinde yargı yolu açıktır.” denildi.

Tavsiye kararına rağmen DİSKİ yanlışında ısrar etti!

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun atılan işçiler lehine verdiği tavsiye kararına ilişkin olarak DİSKİ’den ise şu yanı geldi: “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 15.10.2017 tarihinde hizmet alımı personel statüsünde deneme süreli olarak işe başlayan A.T.’nin 4857 sayılı kanunun 15. Maddesinde ‘Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır’ denildiğinden, adı geçenin deneme süresi içinde çalıştığı günler için ücretleri ve doğmuş hakları ödenerek 09.11.2017 tarihinde çıkışı yapılmıştır. Bu nedenle adı geçen ile ilgili İdaremizce başka bir işlemin yapılması mümkün bulunmamaktadır.”

Kamu Başdenetçisi Malkoç iki seçenek sundu

İşçilerin ve DİSKİ'nin savunmasını aldıktan sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, DİSKİ’nin kararını hukuksuz buldu. Malkoç, tavsiye kararında, “deneme süresi”nin bir sözleşmeyle kayıt altına alınmadığını ve bu nedenle işlemin yanlış olduğunu da bildirdi. Malkoç, işçilerin işe geri alınmasını ya da ihbar tazminatlarının ödenmesini istedi. Malkoç, kararın uygulanmaması durumunda işçilerin bir ay içerisinde Diyarbakır İş Mahkemesi’ne başvurabileceğini belirtti.

DİSKİ’den atılan işçilerin mağduriyeti meclis gündemine taşındı

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da işçilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirmişti. Kayyumun, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararını yerine getirmemesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, “Hukuksuzluklarınız bitmiyor. Kamu Başdenetçisi’ni de dinlemiyorsunuz. Hangi yasayı, hangi hukuku dinleyeceksiniz” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.