DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANI
S.S Oto tamircileri 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.

Kooperatifimizin 2023 Yılı Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25.05.2024 tarihinde saat 10:00'da idare binasında yapılmasına, ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantının 01.06.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1- ) Açılış ve yoklama
2- ) Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- ) Faaliyet ve murakıplar raporunun okunması ve kabulü
4- ) Bütçe ve bilançonun okunması ve kabulü
5-) Kooperatifin tamamlanan Anasözleşmesinin Görüşülmesi
6- ) Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
7-) Dilek ve temenniler
8-) Kapanış

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020100