Genel Kurul Toplantısına Davet S.S Oto tamircileri 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.

Genel Kurul Toplantısına Davet
S.S Oto tamircileri 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.

Kooperatifimizin 2023 Yılı Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 25.05.2024 tarihinde saat 10:00'da idare binasında yapılmasına, ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantının 01.06.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1- ) Açılış ve yoklama
2- ) Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- ) Faaliyet ve murakıplar raporunun okunması ve kabulü
4- ) Bütçe ve bilançonun okunması ve kabulü
5- ) Yönetim ve denetim kurulunun ibrası -6-)dilek ve temenniler
7-) Kapanış

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018949