Organik Tarım; sağlığa yararlı, doğaya dost!

Organik Tarım; sağlığa yararlı, doğaya dost!

Organik Tarım; sağlığa yararlı, doğaya dost!

GAP TEYAP Diyarbakır İl Uzmanı Çiğdem Çelikkanat, organik tarımın yaraları ve Diyarbakır’daki organik tarım faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 

 

Organik mercimeğin toptan satış fiyatı 8TL

Diyarbakır’da 4 çiftçi birliği kurduklarını belirten Çelikkanat, Eğil ilçesinin 5 köyünde yapılan organik tahıl üretimine ilişkin şunları söyledi: “Şimdi bu 5 köyümüzdeki çiftçilerimiz organik tarım yapıyorlar ve kilosu piyasada 3 TL olan mercimeği organik şekilde üreterek kilosunu 8 TL’den toplu olarak satıyorlar. Tabii bu fiyat perakende satışlarda 10 12 TL’ye kadar çıkabilmektedir.”

Eğil’de 40 ton organik mercimek üretildi

Diyarbakır’da organik tarım üretiminin yaygınlaştığının altını çizen Çelikkanat, “Eğil’de senede 40 ton organik mercimek üretiliyor ancak bu miktar artan talebi karşılamaktan uzak. Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği bir tahıl birliği olduğu için mercimek ve nohut gibi tahıl ürünleri yetiştiriyor ancak bunun yanında Badem, Fıstık, Melengiç, Üzüm üretimi de yapıyorlar” diye konuştu.

 

 

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) Diyarbakır İl Uzmanı Çiğdem Çelikkanat ile Diyarbakır’daki organik tarım faaliyetleri ve GAP TEYAP’ın çiftçilere sunduğu desteklere ilişkin konuştuk.

Diyarbakır’da organik tarım üretimi yapan çiftçilerin kendi kendilerine yetecek düzeye gelmeleri için ellerinden gelen tüm desteği çiftçilerimize sunduklarını belirten Çelikkanat ile röportajımızın satırbaşları şöyle:

 

Neden organik tarım?

Sağlıklı ve güvenli gıdalar üretilirken doğayı kirletmemek

“Organik tarımın amacı toprak, su ve havayı kirletmeden, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını koruyarak sürdürülebilir üretim yapmaktır. Böylece daha sağlıklı ve güvenli gıdalar üretilirken; toprak, su, hava gibi yaşam için esas olan unsurları da kirletmeden ve yıllar boyunca korumak gerekir.

Organik tarım nasıl yapılır?

Organik bitkisel üretim kuralları

Organik bitkisel üretimde toprağın biyoçeşitliliğini geliştiren, toprağın organik maddesini koruyan veya artıran, toprağı sıkıştırmayan ve erozyonu engelleyen toprak işleme teknikleri kullanılır. Organik tarımda kullanılan üretim teknikleri çevre kirliliğini engellemeli veya minimuma indirmelidir.  Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl,  yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. Geçiş sürecinde bitkisel üretim için ilgili üretim alanında Organik Tarım Yönetmeliği ile yasaklanmış girdinin kullanıldığı en son tarih temel alınır.

Organik tarım için tek yıllık bitkilerde 1 yıl, çok yıllık bitkilerde 2 yıl toprak dinlendirilir

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının incelenmesi neticesinde geçiş sürecini uzatabilir ya da kısaltabilir. Geçiş süreci, tek yıllık bitkilerde 12 ay, çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az uygulanamaz. Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan ya da bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Bitkisel üretimde bina ve tesislerin temizliği ve dezenfeksiyonu için ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak bu amaçla kullanımına izin verilen girdiler kullanılır. Organik tarımda, topraksız tarıma izin verilmez.  

 Toprak koruma, hazırlama ve gübreleme

 Organik tarımda toprak verimliliği, sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, toprak erozyonu ve sıkışmasının önlenmesi ve toprak ekosistemi aracılığıyla bitkilerin beslenmesi esastır. Organik bitkisel üretimde, gereksiz ve toprakta erozyona neden olacak şekilde toprak işleme yapılamaz. Çok yıllık ekim nöbeti programı içerisinde baklagil ve derin köklü bitkilerin yetiştirilmesi sağlanır veya yeşil gübreleme yapılır. Organik üretimden gelen hayvan gübresi ya da organik materyallerin tercihen her ikisinin de kompost edilmiş olarak kullanılmasına izin verilir. Tarımsal kaynaklı azotun su kirliliğine neden olmasını önlemek amacıyla, organik bitkisel üretimde kullanılacak toplam hayvan gübresi miktarı 170 kg/N/ha/yılı geçemez. Bu limit sadece; çiftlik gübresi, kurutulmuş çiftlik gübresi, kurutulmuş kanatlı gübresi, kompost edilmiş hayvan dışkısı, kanatlı gübresi dâhil, kompost edilmiş çiftlik gübresi ve sıvı hayvan dışkısı kullanımında uygulanır.  Biyodinamik preparatların kullanımına izin verilir. Kimyasal yöntemlerle elde edilmiş azotlu gübreler kullanılamaz.

 

Ekim ve dikim

 Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Fidan ve anaç; organik materyallerden elde edilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Tohum ve vejetatif çoğaltım materyali üretiminin haricinde, organik bitkisel üretimde kullanılacak tohum ve çoğaltım materyalleri organik tarım metoduyla üretilmiş olmalıdır. Bu amaçla kullanılacak materyalin tohum olması halinde ana bitki, çoğaltım materyali olmasında ise ebeveyn bitki en az bir nesil, çok yıllık bitki olması halinde ise iki üretim sezonu süresince Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır. Organik tarımda GDO’lu çoğaltım materyalleri kullanılamaz. 

 

 

Bitki koruma

Hastalık ve zararlılara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılır. Uygun ekim nöbeti hazırlanır. Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanır. Kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotları uygulanır. Organik tarımda hastalık, zararlı, nematod ve yabancı ot mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alındıktan sonra bu girdilere, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygunluk belgesi veya sertifika verilir.