S.S. 13 NOLU ERGANİ BİRLİK MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ GENEL KURUL DUYURUSU

S.S. 13 NOLU ERGANİ BİRLİK MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
GENEL KURUL DUYURUSU
S.S. 13 Nolu Ergani Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimizin yönetim kurulu, 02/05/2024 tarihinde toplanarak, kooperatifimizin 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 22/06/2024 tarihinde saat: 10:00 ' da, Bagür Mah. Meteoroloji 1. Sokak No:6 Paşa Kıraathanesi Ergani / Diyarbakır adresinde yapılmasına, birinci toplantıda ekseriyet sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 29/06/2024 tarihinde aynı, yer, saat ve gündemle yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3 - Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - Bilançonun okunması ve müzakeresi
5 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6 - Üye aidatları ile yönetim ve denetim kurulları ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
7 - Kooperatif Ana Sözleşmesinin Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesine İntibakının Görüşülmesi
7- Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Seçimi ve Süre Tespiti
8 - Kapanış.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035589