S.S. ÇERMİK ESNAF KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

S.S. ÇERMİK ESNAF KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Karar Tarihi : 17.05.2024

Karar No : 2024 / 2

Konusu : 2023 Hesap yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında

Katılanlar : Abdurrahman KAZAN - Eyyüp KAÇMAZ - Taner GÖZBAŞI

S.S. Çermik Esnaf Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim kurulumuz 17.05.2024 günü toplanarak 2023 hesap yılı olağan genel kurul toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29.06.2024 tarihinde, saat 15.00’da Artuk Mahallesi Artuk Küme Evleri Sanayi Sitesi B Blok No:98 Çermik / Diyarbakır adresinde yapılmasına;

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 06.07.2024 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
 3. Yönetim ve Denetim Raporlarının okunması ve Müzakeresi
 4. 2023 Yılı Bilançosunun Okunması ve müzakeresi
 5. 2023 Yılı Gelir Tablosunun Okunması ve müzakeresi
 6. Yönetim ve Denetim kurulunun ibrası
 7. Yönetim ve Denetim kurulunun ücretlerinin tespiti
 8. Üye Aidatların belirlenmesi
 9. Pasif Üyelerin Kayıtlarının Silinmesi ve Üyelikten çıkarılması
 10. Yeni Üyelerin Kayıtlarının yapılması üye olarak eklenmesi
 11. Yeni Yapılan dükkânların hak sahiplerine devir edilmesi
 12. Kooperatif Ana Sözleşme İntibakının Görüşülmesi
 13. Dilek ve temenniler
 14. Kapanış

Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdurrahman KAZAN Eyyüp KAÇMAZ Taner GÖZBAŞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN02034683