S.S. ÖZ DİYARBAKIR ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ŞEHİRİÇİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ DUYURUSU

S.S. ÖZ DİYARBAKIR ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ŞEHİRİÇİ KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ DUYURUSU

S.S. Öz Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Şehiriçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifimiz Yönetim Kurulu üyeleri 02.05.2024 tarihinde toplanarak 2023 hesap yılları olağan genel kurul toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09.06.2024 tarihinde saat 10.00'da Karacadağ Bulvarı Şeyh Şamil Mahallesi 240. Sokak Öntaş Plaza Kat 2 No: 18 Bağlar / Diyarbakır adresinde yapılmasına; Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 16.06.2024 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte tekrar toplanmasına Yönetim Kurulumuzca oy Çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM_:
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin seçimi
3- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları Okunması ve müzakeresi
4- Bilânço ve Gelir Gider Tablosu Okunması ve Müzakeresi
5- Yönetim ve Denetim Kurulu İbrası
6- Ortakların Aidatlarının Tespiti.
7- Yönetim ve Denetim Kurulu Ücretlerinin Tespiti.
8- Kooperatif Ana Sözleşmesi Ticaret Bakanlığınca Hazırlanan Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Ana Sözleşmesine İntibakının Görüşülmesi ve karara bağlanması.
9- Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi ve Süre Tespiti.
10- Kapanış
Fesih KAYA
Yönelim Kurulu Başkanı

#ilangovtr BASIN NO: ILN02026907