SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ: Kürt gençlerinin yüzde 54,2'si hiçbir kuruma güvenmiyor

SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ: Kürt gençlerinin yüzde 54,2'si hiçbir kuruma güvenmiyor
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç araştırmaya ilişkin, "Genç kuşakta ekolojist, feminist, sosyalist, anarşist düşüncelere yönelim var. Önemli bir kesim de yurt dışına yerleşebileceğini söylüyor" dedi

Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 6-16 Temmuz tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkâri ve Batman’da gençlerin politik tercihlerine yönelik yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyuna duyurdu.

15-34 yaş aralığındaki 580 kişiyle yapılan araştırmada bölgedeki genç yaş grubunun ülke siyasetine bakışını, politik olarak kendilerini tanımlama, politik düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen kaynakları ve ülke sorunlarına yaklaşımlarını tespit etmek amaçlı sorular yönetildi.

Araştırmanın sonucuna göre, Kürt gençlerinin Yüzde 54,2'si hiçbir kurum ve kuruluşa güvenmiyor. Türkiye'nin en büyük olarak ise Kürt sorunu görüyor.

Araştırmanın sonucuna ilişkin bianet'e konuşan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç, Kürt gençlerinde siyasal dönüşümler yaşandığını söyledi ve ekledi: "Araştırma çok önemli mesajlar içeriyor. Kürt gençlerinin 50'den fazlası Türkiye'de hiçbir kurum ve kuruluşa güvenmiyor. 90'lı yıllarda da devlet kurumlarına güven duyulmazdı ancak mevcut yapılara ve sivil toplum kuruluşlarına güven vardı. Şu an bir kırılma, geri çekilme olduğunu görüyoruz.

"KÜRT GENÇLERİ GÜVEN DUYMUYOR ANCAK UMUTSUZ DEĞİL"

Kürt gençleri güven duymuyor ancak umutsuz değil, sorunlara çözülemez gözüyle bakmıyor. Çözüme dair önerilerde bulunuyorlar. Ekonominin işsizliğin ve yoksulluğun çok fazla olmasına rağmen, Kürt sorunu hala en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sorunun çözümüne ilişkin önerilerde de güçlendirilmiş yerel yönetimler ve federasyon sistemi ön plana çıkıyor. Araştırmayı yaptığımız bölgeler Türkiye'nin n politik kentleri bu açıdan cevaplar çok önemli.

"YURT DIŞINA GİTME İSTEĞİ ÇOK YÜKSEK"

Ayrıca Kürt gençleri siyasi değişim içinde. Özellikle genç kuşakta ekolojist, feminist, sosyalist, anarşist düşüncelere yönelim var. Hak temelli farklı siyasal düşüncelere yöneliyorlar. Önemli bir kesim de yurt dışına yerleşebileceğini söylüyor ve en genç kesim bunu istiyor. Yaşanabilir bir ülke talebiyle istiyor. Yaşam alanının daraldığını hissediyor.

Araştırmada bir diğer önemli detay ise; yüzde 39 gibi bir kesim oy verdiği partiyi değiştirebileceğini söylüyor. HDP dışında kalan siyasi partiler, bu alanda kendilerine yer edinebilecekleri anlamına geliyor. Fakat burada önemli nokta her ne olursa olsun demiyor gençleri "Dünya görüşüme uygun olursa" diyor."

Araştırmada katılımcılara yöneltilen sorular şöyle:

Görüşmecilere ilk olarak, “İmkânınız olsa yurt dışına yerleşmek ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Gençlerin yüzde 67,5’i “Evet”, yüzde 32,5’i “Hayır” dedi.

Bu soruya “Evet” diyenlerin yüzde 31,2’i “Daha iyi yaşam şartları için”, yüzde 12,30’u “Ülkede yaşama koşulları kalmadı”, yüzde 11,70’i “Ekonomik sıkıntılardan dolayı”, yüzde 9,60’ı “İş imkânları için”, yüzde 7,70’i “Baskılardan dolayı” yanıtını verdiler.

“Hayır” yanıtını veren yüzde 32,5’lik kesim ise nedenini şöyle açıkladı: Yüzde 53,2’si “Yaşadığım kenti/ülkemi Seviyorum”, yüzde 37,2’si “Olduğum yerde yaşamaktan mutluyum”, yüzde 3,8’i “Avrupa’nın yaşanılabilir bir yer olduğunu düşünmüyorum” ve yüzde 5,8’i “Ailemden ayrılmak istemiyorum.”

Yurtdışına gitmek isteyenlerin yüzde 63’ü kadın, yüzde 70,5’i ise erkek katılımcılardan oluşuyor.

15-19 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 92,7’si de yine aynı soruya “Evet” yanıtı verdi.

“Siyasi gelişmeleri takip ediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 65,4’ü “Sık sık takip ederim” yanıtını verdi.

“Siyasal gündemdeki gelişmeleri en çok nereden takip edersiniz ?” sorusuna görüşmecilerin, yüzde 85’i “İnternet platformları/sosyal medya”, yüzde 11’i “televizyon” ve yüzde 4’ü “yazılı basın(Gazete/Dergi/Broşür vb.) cevabını verdi.

Katılımcılara yöneltilen “Daha önce herhangi bir yerel (belediye) veya genel(Milletvekili) seçimde oy kullandınız mı?” sorusuna yüzde 91’i “Evet”, yüzde 9’u ise “Hayır” dedi. 15-19 yaş aralığındaki katılımcıların, yüzde 82,9’u “Hayır” yanıtını verdi.

Oy kullanmayanların yüzde 86’sı oy kullanmama nedeni olarak “Oy kullanma yaşımda değildim” derken , yüzde 9,30’u “Oy vermek istediğim parti/şahıs seçime girmedi”, yüzde 4,7’si “mevcut siyasal politikalara güvenmiyorum” cevabını verdi.

Katılımcılar, yöneltilen “Oy kullandığınız siyasi partiyi sonraki seçimlerde değiştirme olasılığınızı nasıl tanımlarsınız?” sorusuna yüzde 59 oranında “Oy verdiğim partiyi kolay kolay değiştirmem” derken yüzde 27,3’ü “Dünya görüşüme uygun herhangi bir partiye oy verebilirim” dedi.

Yüzde 1,9’u “Sıklıkla parti değiştirebilirim”, yüzde 1,7’si “Köklü, klasik partiler yerine yeni partilere oy vermeyi tercih ederim” yüzde 1,3’ü “Oy verdiğim partiyi asla değiştirmem” yanıtlarını verdi.

“Herhangi bir siyasi tutum geliştirirken sizi en çok etkileyen birinci öncelikli faktör nedir?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 94’2’si “İnandığım değerler/dünya görüşüm”, yüzde 3,8’i “Aile”, yüzde 0,6’sı “Siyasi partiler” şeklinde cevap verdi.

İkinci önemli faktör olarak da yüzde 29,6’sı “Aile”, yüzde 19,6’sı “Görsel-işitsel kitle iletişim araçları” yüzde 34’ü “Yanıt yok/fikrim yok” dedi.

Üçüncü olarak da şu faktörler sıralandı: Yüzde 17,’ü “siyasi partiler”, yüzde 16’sı “internet ve sosyal medya”, yüzde 15,4’ü “sivil toplum kuruluşları (STK)” yüzde 38,3’ü “Yanıt Yok/Fikrim Yok”

“Ailenizin politik dünya görüşünü genel olarak nasıl tanımlarsınız?” sorusuna katılımcılar, yüzde 34,6’sı “Yurtsever”, yüzde 22,5’i “Demokrat”, yüzde 10,4’ü “Muhafazakâr”, yüzde 10,4’ü “Dindar”, yüzde 9,4’ü “Sosyalist”, yüzde 6,7’si “Herhangi bir politik dünya görüşü yok”, yüzde 2,9’u “Liberal”, yüzde 1,7’si “Milliyetçi”, yüzde 0,8’si “Feminist” ve yüzde 0,6’sı “Ekolojist” yanıtlarını verdi.

“Kendi Politik Görüşünüzü Nasıl Tanımlarsınız?” sorusuna ise; yüzde 30,8’i “Yurtsever”, yüzde 24’ü “Demokrat”, yüzde 22,7’si “Sosyalist”, yüzde 4,6’sı “Dindar”, yüzde 4’ü “Muhafazakar”, yüzde 3,8’i “Feminist”, yüzde 3,1’i “Milliyetçi”, yüzde 2,9’u “Herhangi bir politik dünya görüşüm yok”, yüzde 1,9’u “Ekolojist”, %1,7’si “Liberal” ve %0,6’sı “Anarşist” yanıtlarını vermişlerdir.

“Ülkenin İçinde Bulunduğu Siyasal Durumu” katılımcıların %88,3’ü “Kötü”, yüzde 11,6’sı “İyi” bulduğunu söyledi.

“Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna ilk 6 sırada şu yanıtlar verildi: Yüzde 45,6 ”Kürt Sorunu”, yüzde 17,3 “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 14,2 “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 5,6 “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 5 “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 4,6 “Hükümet”

“Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nasıl çözülür?” sorusuna katılımcıların yüzde 17,7’si “Demokratik yaklaşımlarla”, yüzde 15,2’si “Diyalog ve Müzakare ile”, yüzde 12,3’ü “İktidar Değişikliğiyle”, yüzde 9,8’si “Yeni bir ekonomik politikayla”, yüzde 7,7’si “Kürtlerin statü kazanması ile” derken; ” sadece yüzde 1’i “çözülmez” dedi.

“Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 56’sı “HDP”, yüzde 24,2’si “Hiçbiri”, yüzde 8,5’i “AKP”, yüzde 3,8’i “CHP”, yüzde 2,7’si “Yanıt Yok/Fikrim Yok”, yüzde 2,1’i “Hepsinin Birleştiği Ortak Platformlar”, yüzde 1,3’ü “DEVA PARTİSİ”, yüzde 0,8’i “TKP”, yüzde 0,4’ü “Gelecek Partisi”, yüzde 0,4’ü “HÜDA-PAR” cevabını verdi.

Katılımcılara "Türkiye'de sizce en güvenilir kurum veya kuruluş hangisidir?" sorusu yöneltildi. Yüzde 54,2'si "Hiçbiri", yüzde 13,1' "HDP", yüzde 5,2'si "İHD", yüzde 4,8'i "Sağlık Bakanlığı", yüzde 3,1'i "TSK" cevabını verdi.

“Geleceğe dair en önemli beklentiniz nedir?” sorusuna gençlerin yüzde 23,8’i “Adil, özgür ve insanca yaşamak”, yüzde 15,8’i “Herhangi bir beklentim yok”, yüzde 12,9’u “Barış, kardeşlik, huzur”, yüzde 12,3’ü “Demokratik bir ülkede yaşamak”, yüzde 6’sı “Atanmak, iş veya meslek sahibi olmak, derken;

“Geleceğe dair en önemli kaygınız nedir?” sorusuna ise, yüzde 12,9’u “İşsizliğin daha da artması”, yüzde 9,8’i “Ekonominin daha da kötüye gitmesi”, yüzde 9,8’i “Savaş, küresel savaş politikaları”, yüzde 9,2’si “mevcut rejimin devam etmesi”, yüzde 8,5’i “Çatışma ve savaş sürecinin artması/iç savaş” şeklinde cevap verdi.

“Bugün Türkiye’de karar alıcı bir pozisyonda olsaydınız ilk ne yapardınız?” sorusuna görüşmecilerin yüzde 18,5’i “Kürt Sorununu çözerdim”, yüzde 9,8’i “Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alırdım”, yüzde 9,6’sı “Demokratik bir sistemin hakim olmasını sağlardım”, yüzde 9,2’si “İşsizlik/Ekonomi sorununu çözerdim”, yüzde 8,3’ü “Bütün sistemi değiştirirdim" dedi.

"Şu An Türkiye’de var olan Cumhurbaşkanlığı Sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise gençlerin yüzde 86,5'i desteklemediğini yanıtını verdi. Yüzde 7,7’si “Destekliyorum” ,yüzde 5,8’i “Kısmen destekliyorum” şeklinde cevap verdi. (RT)

“Türkiye İçin En İyi Sistem Sizce Hangisidir?” sorusuna ise yüzde 36,3’ü “Güçlendirilmiş Yerel Yönetimler”, yüzde 22,5’i “Federatif Yönetimler”, yüzde 14,4’ü “Parlamenter Sistem”, yüzde 10,2’si “Güçlendirilmiş parlamenter sistem”, yüzde 7,5’i “Başkanlık sistemi” dedi. (Kaynak:BİANET)

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Diyarbakır