STK’lardan duvar açıklaması: Diyarbakır, Malatya’dan yönetilmez

STK’lardan duvar açıklaması: Diyarbakır, Malatya’dan yönetilmez
Diyarbakır’da bulunan 21 Sivil Toplum Örgütü, tartışmalara neden olan TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nün kent merkezinde yapacağı İhata Duvarına ilişkin açıklama yaptı.

TİGRİS HABER -Diyarbakır'da askıya alındığı açıklanan duvar tartışması sürüyor. 

Diyarbakır'da aralarında DTSO, Baro, Tabipler Odası, Borsa, DESOP, DİSİAD gibi kurumların olduğu 21 Sivil Toplum Örgütü, duvar tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.  

2007 ile 2013 yılları arasında gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gerekse de 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi başkanları Malatya’da bulunan TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne 1.600 metrelik ihata duvarı yapımı için talepte bulunduklarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 2007 ile 2013 yılları arasında gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gerekse de 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi başkanları Malatya’da bulunan TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne 1.600 metrelik ihata duvarı yapımı için talepte bulunmuşlardır. Ancak TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış bu alanda ihata duvarı yapmadığı gibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına da izin vermemiştir. Bilindiği gibi Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve İstanbul Haydarpaşa’dan başlayarak Batman/Kurtalan güzergahında yolcu ve yük taşıyan tren hattı Diyarbakır kent merkezinden geçmektedir. 1935 yılında inşa edildiğinde kent yerleşim alanı dışında kalan TCDD Diyarbakır Tren Garı kentin gelişimi ile birlikte kent merkezinde kalmıştır. Dolayısıyla tren rayının yaklaşık 25 Kilometrelik kısmı şimdilerde kentsel yerleşim alanında bulunmaktadır.

Çevre kirliliğine neden olur

Yine bu güzergahın geçtiği Diyarbakır Seyrantepe semtinde ray koruma bandının hemen yanına 50 yıl önce inşa edilmeye başlanan Diyarbakır 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi ile Diyarbakır Marangozlar Sitesi o zamanlar kent yerleşim alanı dışında kalmaktaydılar. Ancak bu siteler de zamanla kent merkezinde kalmış ve çevrede konut alanları oluşmuştur. Yerleşim alanları ile birlikte siteye giriş ve çıkışlar da artmış ve tren raylarının olduğu yönden de hem araç hem de yaya geçişleri başlamıştır. İhata duvarının olmaması nedeniyle zamanla birçok hurdacı da tren rayı koruma bandı çevresine yerleşerek bu alanları adeta hurda çöplüğü haline getirmişlerdir. Bu durum can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gibi çevre kirliliğine de neden olmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi izin vermedi

2007 ile 2013 yılları arasında gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gerekse de 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi başkanları Malatya’da bulunan TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne 1.600 metrelik ihata duvarı yapımı için talepte bulunmuşlardır. Ancak TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış bu alanda ihata duvarı yapmadığı gibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına da izin vermemiştir. Diyarbakır 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi esnafları 2009 yılında kendi imkanları ile 1600 metrelik kısmın ancak 100 metresine ihata duvarı örmüşlerdir. Dolayısıyla gerek 1 ve 2 nolu küçük sanayi siteleri, gerekse de Marangozlar sitesi esnaflarının yoğun talepleri üzerine 24.07.2019 tarihinde İl Valiliğimizin de katılımı ile yapılan bir toplantıda konu değerlendirilmiş ve burada alınan karara istinaden 1600 metrelik kısma ihata duvarı örülmesi talebi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının 08.08.2019 tarihli yazı ile TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir.

Kurumların görüş ve önerileri alınmadı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müracaat yazısından da anlaşılacağı gibi talep sadece Seyrantepe semtinde bulunan 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi ile Marangozlar Sitesinin batı cephesindeki tren hattı güzergahının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ihata duvarı ile kapatılmasından ibarettir. 15 yıl boyunca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Küçük Sanayi Sitesi esnaflarının ihata duvarı örme taleplerini karşılamayan TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır’daki hiçbir kurum ve kuruluşun görüş ve önerilerini almadan ihata duvarı işini ihale etmiştir.

Ekiplerle toplantı yapıldı

İşin ihale edilmesi ve yüklenici firmanın çalışmalara başlaması üzerine biz sivil toplum örgütleri çalışmalardan haberdar olduk. 30.04.2020 tarihinde ihale edilen ve çalışmalarına başlanan işin detayı hakkında bilgi almak üzere Diyarbakır’a davet ettiğimiz TCDD 5. Bölge Müdürü ve ekibiyle 28.07.2020 tarihinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında bir toplantı yapılmıştır. TCDD 5. Bölge Müdürü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı ve kentimizdeki sivil toplum örgütlerin katılımı ile yapılan toplantıda yapılan ihalenin detayı hakkında bilgi edinilmiştir.

İhalede değişikliğe gidildi

Bu toplantıda yapılan sunumda Diyarbakır Tren Garının hemen yakındaki Ofis hemzemin geçitten itibaren yaklaşık 10 Km. uzunluğundaki tren raylarının iki tarafında ihata duvarı örüleceği belirtilmiştir. İhale şartnamesinde ise bu güzergahın çift taraflı olarak 20 cm. temel üzerine 50 cm. yüksekliğinde beton duvar, beton duvar üzerine 180 cm. yüksekliğinde panel çit ve bunun da üzerine 50 cm. yüksekliğinde jiletli tel ile kapatılması belirtilmiştir. Ancak ihalenin ilk aşamasında sadece Ofis Hemzenin geçitten başlayıp Küçük Sanayi Sitelerinin çıkışına kadar olan 4 Km.lik kısım ihale edilirken, daha sonra her nedense ikinci bir ihale 6 Km.lik kısmın daha çift yönlü ihata duvarı yapım işinin ihale edilmiştir.

‘İthata duvarı kente zarar verir’

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulundukları ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu gibi bir çok sivil toplum örgütü ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantılarında örülecek ihata duvarının kentin sosyal, kültürel ve ticari yaşamına verebileceği zararlar ilgililerle paylaşılmış, sadece Seyrantepe semtinde bulunan 1 ve 2 nolu Küçük Sanayi Sitesi ile Marangozlar Sitesinin batı cephesinden geçen tren raylarının tek tarafında ihata duvarı örülmesi ve 2 adet de kontrollü hemzemin geçidin yapılması diğer kısımlara ihata duvarı örme işini ise iptal edilmesi, kentteki sivil toplum örgütlerinin de görüş ve önerilerinin alınarak farklı alternatiflerle çözümlerin üretilmesi ilgililere iletilmiştir.

‘Mahkemelere suç duyurusunda bulunacağı’

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ile mütemadiyen yapmış olduğumuz görüşmelerde kent bileşenlerinin kaygı ve önerileri dile getirilmiş, katılımcı yol ve yöntemlerle çözümlerin üretilmesi için çaba sarf edilmiştir. Bütün bu çaba ve önerilerimize rağmen TCDD 5. Bölge müdürlüğü önerileri dikkate almayarak kentin yaşam alanlarını kısıtlayan duvar örme işine devam etmiştir.

Bizler bu kentin sivil toplum örgütleri olarak kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını olumlu yönde etkileyecek her projeye her türlü desteğimizi vermeye devam edeceğimiz gibi yarardan çok zarar getirebilecek projelere karşı kentimizin haklarını koruyacak pozisyonda olmaya devam ediyor olacağız.

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü de yapmakta olduğu bu işi durdurmadığı takdirde yasal haklarımızı kullanarak ilgili mahkemelere suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz

Açıklamayı imzalayan kurumlar:

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI               DİYARBAKIR BAROSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI 

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ             

DİYARBAKIR TABİP ODASI

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ          

SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ          

AMED KESK ŞUBELER PLATFORMU

GÜNEYDOĞU GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ      

DİSK DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ

ORTADOĞU SANAYİCİ VE GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ    

TURSAB DİYARBAKIR BÖLGE BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ             

DİYARBAKIR TURİZM PLATFORMU

TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ

HAK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KADIN MECLİSİ              

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU

TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU       

 

 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum