Diyarbakır Barosunda genç avukatlar yarışı

Diyarbakır Barosunda genç avukatlar yarışı

Diyarbakır Barosu seçimlerinde başkanlık için yarışacak adaylardan Av. Nahit Eren Tigris Haber’in sorularını yanıtladı.

Ali Abbas Yılmaz - Özel

TİGRİS HABER - Diyarbakır Barosu’nun 10-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 47’inci Genel Kurulu’nda başkan adayları arasında yer alan Av. Nahit Eren ile avukatların sorunları, genç avukatlara özgü öne çıkan sorunlar, sorunların çözümü için geliştirebilecekleri projeler üzerine konuştuk.

Diyarbakır Barosu’nun 47’inci Genel Kurulu 10-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Diyarbakır Barosu Başkanlığı için 3 aday yarışacak. Genel Kurulda mevcut başkan Cihan Aydın, Nahit Eren ve Cengiz Baysal yarışacak. Av. Nahit Eren bir önceki seçimde 315 delegenin desteğini alarak seçimlerde 2’inci sırada yer almıştı. Hafta sonu yapılacak baro seçimlerinin ise mevcut Başkan Cihan Aydın ile Av. Nahit Eren arasında geçmesi bekleniyor.

13 – 14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan 46. Genel Kurulda Av. Cihan Aydın 503 oyla başkanlığa seçilmişti. Aydın'ın 3 yıl önceki en yakın rakibi Av. Nahit Eren ise 315 oyda kalırken, Av. Cengiz Baysal ise 9 oy almıştı.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Nahit Eren: 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. O tarihten bu yana Diyarbakır Barosu’nda kayıtlı bir avukat olarak mesleğimi serbest bir şekilde icra ediyorum. Diyarbakır Barosu’nda mesleğe başladığımdan beri kurumsal yapı içerisinde birçok görev ve sorumluluk üstlendim. 2012-2014 yılları arasında, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve Baro Başkan Yardımcılığı yaptım. Ardından 2016-2018 yıllarında da Baro Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Bu anlamda Diyarbakır Barosu’nun kurumsal yapısı içerisinde edindiğim tecrübe ve almış olduğum sorumluluklardan edindiğim tecrübe ile Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na aday olmaya karar verdim. Baromuzun 10– 11 Nisan tarihlerinde yapılacak 47.Olağan Genel Kurulumuz pandemi sürecinin tüm zorluklarına rağmen, demokratik bir olgunlukla yapılacaktır.

Pandemi koşullarında genel kurulunuzu nasıl yapmayı planlıyorsunuz?

Nahit Eren: Avukatlık kanunu uyarınca barolar çiftli yılların ekim ayının ilk haftası içerisinde genel kurullarını yaparak organ seçimlerini gerçekleştirmektedir. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu, 2020 yılı içerinde yasal düzenleme çerçevesinde Ekim ayının 10-11’de 47. Olağan Genel Kurulunu yapma kararı almıştı. Hatırlanacağı üzere bütün hazırlık ve çalışmalar yapılmış olmasına karşın baro genel kurullarının yapılmasına pandemi gerekçe gösterilerek 2 Ekim tarihinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ertelenmişti. Ancak bu süre zarfında bilindiği üzere siyasi partiler ise genel kurullarını yapmaya devam etmiştir. Mart ayında bu yasakların kısmen kaldırılmasıyla; Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu, 10-11 Nisan 20212 tarihinde daha önce ertelenen 47. Olağan Genel Kurulunu 10/11 Nisan tarihlerinde yapılması yönünde karar almıştır. Baromuz almış olduğu bu karar üzerine ilçe seçim kuruluna müracaat edilmiş, İlçe Seçim Kurulunun Yüksek Seçim Kuruluna yapmış olduğu başvuru üzerine; Yüksek Seçim Kurulu Pandemi koşulları dikkate alınarak Diyarbakır Barosu Genel Kurulunun yapılabileceği şeklindeki görüş yazısını ilçe seçim kurulu başkanlığına göndermiştir. Bu çerçevede bu hafta sonu Diyarbakır Barosunun 47. Seçimli Olağan Genel Kurulu pandemi koşulları nazara alınarak alının tedbirler kapsamında gerçekleştirilecektir. Pandemi koşulları dikkate alınarak Genel Kurulun yapılacağı mekânlar belirlenmiş ve üyesi sayısı dikkate alınarak sandık sayıları da artırılmıştır.  Pandemi kapsamında gerekli bütün tedbirler alınarak genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz.

eren-tigris.jpg

Pandeminin avukatlık mesleğine etkileri hakkında neler söylemek istersiniz?

Nahit Eren: Bilindiği üzere pandemi nedeniyle genel olarak her meslek grubu açısından başta ekonomik olmak üzere çok ciddi olumsuzluklar yaşanmaya başlanmıştır. Belirli bir süre yargı faaliyetlerinin durdurulması, genel anlamda ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmiş olması avukatlık mesleğine de ekonomik anlamda olumsuz şekilde yansımıştır. Diyarbakır Barosunun üye avukat profili dikkate alındığında 1756 üyesinin yarısından fazlası 0-5 yaş meslek kıdemine sahiptir. Mesleğe yeni başlamış olmanın yarattığı var olan ekonomik sorunlar pandemi koşullarıyla daha da ağırlaşmıştır. Bu süre zarfında özellikle mesleğe yeni başlamış, bürolarını yeni açmış meslektaşlarımızın birçoğu kapanmalarla birlikte hiçbir ekonomik gelirleri olmadan büro masraflarını ödeme mecburiyetinde kalmıştır. Birçok meslek örgütüne yönelik pandemi kaynaklı destek paketleri açıklanmış ise de avukatlara yönelik bu süreçte destek sunucu bir çalışma gerek Türkiye Barolar birliği gerekse Adalet Bakanlığınca maalesef yapılmamıştır.

Aday olmanız münasebeti ile mesleğe yeni başlamış avukatlara yönelik ne tür projeler ve imkânlar sunmayı planlamaktasınız?

Nahit Eren: Plansız bir şekilde açılan hukuk fakülteleri ile birlikte son yıllarda avukat sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır. Diyarbakır Barosuna yılda 250-300 arasında avukat kaydı gerçekleşmektedir. Bu hızlı artışa karşın avukatlık mesleğine ilişkin faaliyet alanları ise bir yandan da sınırlandırılmaktadır. Mesleğe yeni başlayan birçok meslektaşımızın ilk etapta temel kazanç alanları, zorunlu müdafilik sisteminden kaynaklı CMK ve adli yardım hizmetleri kapsamındaki görevlendirmelerdir. Ancak söz konusu görevlendirmelerden kaynaklı ücretler Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde belirlenen ücret tutarlarından çok düşük bir seviyede olup vergi kesintileri de eklenince çok cüzi bir ücretle bu görevler ifa edilmektedir. Öncelikle avukatların bu görevlendirmelerden kaynaklı ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine getirilmesi ve vergi kesintilerinin zorunlu müdafilik faaliyetlerinden kaldırılması için idari ve yargısal süreçleri işleteceğiz. Bilindiği üzere avukatlık mesleğine kabul için 1 yıllık zorunlu staj süreci vardır. Bu süre zarfında stajyer avukatlara yönelik tıpkı hakim ve savcı adaylarına ödendiği gibi adalet Bakanlığınca bir ücret ödenmesi konusunda da gerekli girişimlerde bulunacağız.

Genç meslektaşlarımızın aynı zamanda sorunlarının belirlenmesi, tartışılması ve çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi için genç avukatlar meclisini oluşturmayı planlamaktayız. Aynı şekilde mesleğimize dair sorunların, hukuksal ve toplumsal sorunlara dair meselelerin görüşülüp tartışılacağı ve Baromuzun Yönetsel organlarına tavsiyeler sunacak farklı meslek kıdemindeki avukatlar ve önceki dönem baro başkanlarımızın da içinde yer alacağı Diyarbakır Barosu Meclisini kurmayı planlamaktayız. Bu şekilde her meslektaşımızın yaşanan sorunlara dair görüş ve önerilerini sunacağı katılımcı bir baro olmayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmalar ile Diyarbakır Barosunun güçlü kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi planlamaktayız.

Mesleğe yeni başlayan avukatların yaşadığı ekonomik sorunlar dışında genel olarak avukatların yaşadığı sorunlar neler ve çözüm önerileriniz nelerdir?

Nahit Eren: Son yıllarda genel olarak yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamını temsil eden avukatlara ve meslek örgütleri olan barolar üzerinde baskılar artmaktadır. Avukatlar mesleki faaliyetlerinden dolayı soruşturmalara ve yargılamalarla tabi tutulmaktadır. Aynı şekilde barolar Avukatlık Kanununun kendilerine görev olarak yüklediği insan haklarını savunmak ve korumak yükümlülüğünden kaynaklı faaliyetleri soruşturmalara ve yargılamalara konu edilmektedir. Hala Diyarbakır Barosunun önceki ve devam eden yönetim kurulu üyeleri ve başkanları aleyhine bu tür soruşturma ve davalar devam etmektedir.  Avukatların özelikle mesleklerini icra ettikleri kamu kurumlarında; cezaevleri, adliye ve kollukta fiziki imkânlar açısından ve kamu görevlilerinin tutum ve davranışlarında dolayı ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Bu tür yerlerde avukatlık mesleğinin icrası için gerekli fiziki koşulların ve avukatlara yönelik tutumların iyileştirilmesi için gerekli girişlerde bulunulacaktır. Son günlerde kamuoyuna da yansıdığı üzere avukatlara yönelik mesleki faaliyetlerinden dolayı fiziki saldırılar olmuş ve meslektaşlarımız öldürülmüştür. Avukatlık mesleğinin bir taraf olarak görüldüğü ve öyle yansıtıldığı için maalesef bu tür saldırılara avukatlar maruz kalmaktadır. Avukatın müvekkille özdeşleştirilmediği ve dava dosyalarının tarafı olmadığı gerçeğinin toplumda karşılık bulması için gerekli bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Diyarbakır Barosunun maalesef idari bina ve sosyal tesis sorunu da devam etmektedir. Meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak adına göreve gelmemiz durumunda en kısa süre içerisinde bu sorunu çözeceğimize inanmaktayız.

eren-tigris1.jpg

Diyarbakır Barosu bir meslek örgütü olmanın ötesinde güçlü bir Sivil Toplum örgütü rolü de bulunmaktadır. Bu konuda neler söylersiniz?

Nahit Eren: Diyarbakır Barosu bir meslek örgütü olmakla birlikte aynı zamanda önemli bir sivil toplum örgütü misyonuna da sahiptir. Baroların mesleğimizin ağır sorunlarına çözümler ve avukatların meslek yaşamlarını kolaylaştırma gibi sorumlukların yanı sıra Avukatlık Kanunu’nun barolara hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak gibi önemli bir görev yüklemiştir. Bu anlamda Diyarbakır Barosu’nun insan hakları ihlallerine karşı mücadelesi, barış ve demokrasi vurgusu vazgeçilmez temel misyonudur. Diyarbakır barosu bu mücadelesiyle her zaman var olmuş ve var olmaya da devam edecektir. Diyarbakır Barosu bu mücadelesinde büyük bedeller ödemiş son olarak barış çağrısı yaptığı esnada ebedi baro başkanımız Tahir Elçi’yi kaybetmiştir. Diyarbakır Barosu’na seçilecek her meslektaşımın bu sorumlulukla mücadele vereceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Her ne kadar son yıllarda Sivil Toplum Örgütleri üzerinde baskılar artmış ve eski etkin mücadeleleri zayıflamış ise de Diyarbakır Barosu her bir üyesi ile bu mücadeleye devam edecektir.

Son olarak Diyarbakır Barosu başkanlığına aday olma kararınızı ve genel kurula dair beklentilerinizi alabilir miyiz?

Nahit Eren: Diyarbakır Barosu sağduyunun kalesi olan bir yerdir. Her zaman tarafsızlığını, bağımsızlığını, kendi hukuk mücadelesiyle kamuoyunda intiba uyandıran bir meslek örgütüdür. Diyarbakır Barosu’nun bu Olağan Genel Kurulu’nda da bu kimliğini koruyacağına, temel hak ve özgürlükler alanındaki mücadelesine, mesleki sorunların giderimi için gerekli çalışmaların içinde olmaya devam edecektir. 47.Olağan Genel Kurulumumuzun tüm meslektaşlarımıza, kentimize ve hukuk camiamıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aday olan tüm meslektaşlarımı da cesaretlerinden ve bu sorunları üstlenme adına ortaya koymuş oldukları iradeden dolayı kutluyor ve başarılar diliyorum.

 

 

 

 

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.