Abdurrahim Kılıç

Abdurrahim Kılıç

Hicran Aslan Şiirinde Göz Ve Görme İmgesi

Hicran Aslan Şiirinde Göz Ve Görme İmgesi

Göz, bilgiyi kodlayarak hapseder. Sadece bir organ olmanın ötesinde gerçek yaşamın ritüellerini sanal bir imge olarak algımıza işleyen göz, ezberimizi aşan bir biçimde yeni pratiklere dönüşür. Bu pratikleri algılama ve kavrama gücümüz ise imgelemimizin kültürel kodlarının zenginliğiyle ilintilidir.Nahifi’nin “Göz gördü, gönül sevdi…” şiirinde karşılık bulan anlam arayışı temelinde bireyin dış dünyayı kendi göz ve kültür süzgecinden süzerek ayıklamasıdır.
Hicran Aslan’ın “Göz Çizmedim Onlara” toplu şiirlerinde sadece kitabın adı değil, içerik de daha çok görsellikle bir algı evreni yaratıyor. Kaos Çocuk Parkı Yayınları arasında yayımlanan şiirlerinde Hicran Aslan, alışılmamış, sıradışı bağdaştırmalarla köklü bir dil ve anlatım arayışında bulunuyor.
SafetyCard başlığını taşıyan ilk bölümde “Haklılığın Sesi Hiç Yaşlanmaz” şiiriyle akışkan bir dil ve duyarlı bir kalbin tınısını hemen hissedersiniz. Hicran’ın öteki sözcükleri var ve bu sözcükler birbirine ahenkle sarınarak yeni anlamlar türetiyorlar. Aslında şiire uymaz, seci ve aliterasyon uyumu yok diyeceğimiz birçok kulak tırmalayacak sözcük, onun şiirinde duvarı örülen bir tuğla gibi uysal bir uyumla yer buluyor.
Hicran Aslan, göz imgesine çok anlam yüklüyor. Bunda ressam olmasının da etkisi muhakkak vardır. Şiirindeki görsellik, her sözcüğe dadanan bir hınçla art arda yeni sahnelere dönüşüyor. Bazen bir senaryo okuyor gibi hissediyorsunuz. Bu şiirden müthiş bir film çıkar diyorsunuz. Yaşanmışlıklarını dizelerin kırılganlığına sözcükleri incitmeden aktarma ustalığı gösterirken aynı zamanda bir sahilde gezip ayaklarını suya bırakmaktan ürken masum bir şiirin tınısını duyumsuyorsunuz.
“Göz Çizmedim Onlara” bir toplu şiir kitabı, bu sayede şairin gelişim sürecini, olay ve olguları değerlendirme aşamalarını, politik düzlemdeki değişimlerini, şiirinin yolculuğunu bir bütün olarak öğrenebiliyorsunuz. Hicran Aslan şiirinde modern olanla mistik olan aynı dizede buluşabiliyor.Doğu olan Kürt’ün, bir keşmekeşte debelenen Batı’nın, ezilen kadının, çırpınan sanatçının meramını dizelerinin sıcak yüreğine akıtabiliyor.
Son dönem şairler arasında Hicran Aslan şiiriyle dikkat çekiyor. Kadın şair desem belki cinsiyetçi bir vurgulama olacak ama şuna da değinmeden geçmek haksızlık olur. Kadın şairlerin çoğunun yazdığı şiirlerde erkek bakışı, erkek duygusu yoğunlukludur. Bir kadın tarafından yazıldığını duyumsatacak emareler çok azdır. Fakat Hicran Aslan’ın şiiri öyle değil, kadın duygusu, kadın bakış açısı ve duyarlığı ile kendine özgüdür. Bu açıdan bu şiirler daha da değerlidir.
Yedi bölümden oluşan kitap bu yılın okunması gereken şiir kitapların biri bence. Tanrı Beni Dansa Kaldırdı diyerek yaşamın her cerrihasına sızan ve büyülü şiirler yazan bu güzel yürği duyumsamak hepinizin hakkı ve okumalısınız!

Önceki ve Sonraki Yazılar
Abdurrahim Kılıç Arşivi
SON YAZILAR