Ramazan Özpamuk

Ramazan Özpamuk

LİNÇ KÜLTÜRÜ

LİNÇ KÜLTÜRÜ

İnsanlık ve Ortadoğu tarihi aynı zamanda bir linç tarihidir.

Ötekinin suçlandığı yaşama imkânın olmadığı mutlak itaatin katledilmenin trajik tarihidir

Linç travmatik patolojik bir ruh halidir.

İlkel benliğin yatışmamış dürtülerin, huzursuz saldırganlığıdır

Başkasını suçlayarak, aşağılayarak, reddederek ilkel benliklerini duygularını yatıştırmanın başka bir yöntemidir

Tarih boyunca günah keçisinin çıkış hikâyesi birini suçlu ilan ederek çöle sürme hikâyesidir başkasını suçlu ilan etmek insan psikolojisinin yatıştırıcı gücüdür bütün günahlarını kendinden ötekiye yükleyerek bir psikolojik

deşarj yöntemidir

Binlerce yıl geçmesine rağmen modern insan bu sefer zombileşerek ilkel dürtülerini dışa vuruyor

Kötülük zarar verme daha çoğaldı

Her şeyin altında bir niyet arama sorgulama güvensizlik, endişeli bir hayatın girdabına doğru evriliyoruz

Herkes birbirini suçlamak için sanki tetikte bekliyor

Zayıfa güçsüze düşman daha çoğalıyor

En ufak bir kusur en ufak bir açık itibarsızlaştırmanın iyi bir malzemesine dönüşüyor

Son dönemde ise ardı arkası kesilmeyen linç görüntülerini ibretle hayretlikle izliyoruz sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına linç görüntülerini izliyoruz

En son Diyarbakır'da tema vakfında dans eden gençlere havuzda yüzen kadınlara starbucks'ta oturan insanlara Ve son halka Suriyelilere dönük ciddi linç kampanyaları başladı.

Ve son olarak madımak katliamını andığımız bir dönemde liç'in temel dinamiğine göz atmamızı sağladı

Tüm bu linç girişimleri spontane kendiliğinden gelişen bir olay mı yoksa devletin derin aklının devreye sokulup bir çatışma ve kaos zemini yaratmak için midir

Ultra milliyetçi dalga hızlı bir şekilde Türkiye'yi sosyolojik olarak etkisi altına aldı.

Hemen hemen her gün Kürtlere ve Suriyelilere dönük bir linç havası estiriliyor

Devletin katı inkarcı yapısı en üstten en aşağıya doğru milliyetçi ırkçı bir bariyerlerle örülmeye çalışılıyor

Ultra milliyetçi partilerin sayısı gün geçtikçe daha fazla çoğalmaya başladı

ırkçılık milliyetçilik söylemler olağan hale getirilerek cezasız bırakılıyor sosyal medyada en son Diyarbakır Mardin etrafında başlayan yangınlara dönük ırkçı milliyetçi söylemler normal bir şeymiş gibi cezasız bırakıldı

En ufak demokratik bir söyleme, farklı görüş ve düşünceye yaşama imkânı tanınmamaya başlandı

Genel de Linçi yapan kitle üstlendiği infazın cellâtlığına soyunurlar, kolektif bir vahşetin taşlarını bir bir örerler

Basın medya hızlı bir şekilde toplumun şuursuz hafızasını dini ve milli duygular etrafında örgütleyerek kendisinden olmayan toplulukları grupları etnik ve dinsel yapılara karşı örgütlerler

Linç genelde otoritenin devre dışı kaldığı yargı ve hukukun işlenmediği zeminde kendine daha çok alan bulur ve devre sokulur, bazen çok bilinçli bazen de kendiliğinden devreye girer.

Ancak tarihte bütün Egemen iktidarlar linç kültürünü sistematik ve bilinçli olarak örgütlerler.

Ve sosyolojik olarak bu tabanı her zaman canlı tutarlar.

Hukukla yargıyla polis gücü ile baş edemediklerini linç kültürünü geliştirerek sindirmek yok etmek isterler .

Linç ötekiyi susturmanın korkutmanın cezalandırmanın bir yöntemidir

Linç giderek sıra dışı bir hale geldiği takdirde ve cezasız bırakıldığı zaman

Tarihte büyük trajedilere neden olmuştur

Orta çağ Avrupa’sının cadı avı en kanlı trajik linç girişimleri ile doludur

Linçin sistematiği gerekçeleri aktörleri ve faillerine bakmak gerekir

Linç'i oluşturan temel dinamiklerin başında milli ve dini hassasiyetler öne sürülür

Şuursuz kalabalıklar zombileşerek lince giden yolların taşlarını yavaş yavaş örer

Naziler Yahudileri kat etmeden önce başta bunun zeminini hazırladılar "vatan haini " "alt insan" "işbirlikçi" "Savaş suçlu

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ramazan Özpamuk Arşivi
SON YAZILAR