Ramazan Özpamuk

Ramazan Özpamuk

HDP ve siyasal aktörleri

Siyaset bir tutum alma ve uzlaşma kültürüdür. Siyasal süreçler ve konjonktürel durumlara göre pozisyon alma, tutum belirleme ve tavır alma siyasetin olmazsa olmazıdır.

Sistem partilerine göre ise bu tutum belirleme, pozisyon geliştirme ve tavır alma konusu ne yazık ki günü birlik çıkarlara göre şekilden şekle girebilmektedir. Özellikle de seçim sathı mahalline girildiğinde bu zikzakların ardını arkasını kestirmek bir hayli zordur.

Belki de bunun tek istisnası olma iddiasını sürdüren partilerden biri de HDP’dir. Ne var ki, konu seçim olunca HDP’nin de pusulasının şaştığını söylemek abartı olmaz kanaatindeyim.  Bunu nereden mi çıkarıyorum; yerel seçim adaylarının belirlenme süreçlerine biraz daha yakından bakabiliriz.

HDP’nin yerel seçimlerde kendi siyasal aktörlerini tespit etmesi ve konjonktürel duruma göre bir tutum ve tavır alması neye ve kime göre olmuştur. Aday profilleri, siyasal yapısı ve statüsü HDP’nin kendi dinamik felsefesine, halkçı siyasal kimliğine uygunluk arz etmiş midir? Ne yazık ki, HDP önümüzdeki yerel seçimlere uygun bir siyasal aktör profili sahaya sürememiştir.

Bir devlet ya da bir parti hangi siyaseti belirleyecekse başta bu güttüğü siyasete göre kadrolarını oluşturur. Yani oluşturduğu kadroların, öne çıkardığı adayların profilleri, siyasal yapısı, duruş ve tavırları ileride uygulayacağı siyasetin hedefini, amacını, çerçevesini de ortaya çıkarır.

Elit, bürokratik yapıya bürünmüş bir siyaset tarzıyla HDP ne yazık ki, kendi siyasal tabanının ihtiyaç ve taleplerinden uzaklaşmıştır. HDP’nin seçimlerde tercih ettiği aktörlere, öne sürdüğü adaylara ve en son uyguladığı aday belirleme yöntemlerine biraz daha yakından baktığınızda, kendi kuruluş felsefesine, demokratik söylemine tezatlık teşkil ettiğini görmekte zorlanmayacaksınız.

Adayların sınıfsal konumu, toplumsal statüsü göz önüne alındığında; zengin kesimlerden, doktor, avukat, öğretmen vs. etrafında dönen bir aday profilleri var HDP’de. Oysaki HDP’nin dayandığı tabanın ekseriyeti, yoksul ve mücadelede ağır bedeller ödemiş kitledir. Bu siyasal yapının talepleri, yaşam tarzı ve ihtiyaçları ile sahaya sürülmüş siyasal aktörlerin sosyal yapıları, yaşam tarzları ekonomik statüleri çok farklıdır.

HDP tabanı politize olmuş yapısıyla mevcut iktidara ne kadar öfkeliyse HDP’ye de bir o kadar kırgındır. Bu politize olmuş kitle yerel seçimlerde kendi siyasal tercihini nasıl ortaya çıkaracak, bunu hep birlikte görüp beklemekten başka yol yok. Ancak HDP bu siyaset tarzı ile kitle tabanındaki huzursuzluğu biriktiriyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar