Ramazan Özpamuk

Ramazan Özpamuk

Bumerang kompleksi

Bumerang kompleksi

Bilindiği gibi bumerang sert ağaçların geniş çatallı dallarından yontularak kılıç keskinliği verilmiş kıvrık bir sopa biçiminde atıldığı yere, geri dönebilen bir silah ve oyundur, antik dönemde Avcı toplayıcı gruplar bumerangı bir silah olarak da kullanmışlardır.

Sosyo-psikolojik ilişkilerde bumerang kompleksi paradoksal bir çelişkiyi yansıtır, bir sorunu, bir davranışı ve bir yaşam biçimini eleştirip reddederek, söylenen O büyük laflar o büyük sözlerin insana geri dönüşünü ifade eder.

Genellikle insanlar bir başkasının hayatını yaşam biçimini eleştirerek, egolarını tatmin ederler ve bundan büyük bir haz alırlar, başkalarının yaptıklarını ayıplayıp yadırgarken, kendilerini çok mutlu etmeyi severler 

Yetersizlik duygusunu yaşayan ezik ve aşağılanmışlık duygusu içine giren insanlar, aşırı kompleksi olurlar, başkaların kusurları ile kendisi arasına mesafe koyarken,

bilmezler ki, o en çok reddettikleri o ayıpladıkları ,alay ettikleri, yaşam biçimlerinin gün ve zaman geldiğinde kendilerini ,bulabileceğini yada vurabileceğini  düşünmezler.

Hemen hemen her birimiz kişisel tarihimizde asla yapmam, asla etmem dediğimiz, çok şeyler olmuştur, Oysa hayat şunu bize göstermiştir ki,

zaman ve süreç geçtikçe 

o yapmam, O etmem dediklerimiz ve ayıpladığımız çok şeyleri, yapmak zorunda kalmışız ya da başımıza gelmiştir.

Aşırı kompleksli insanlar büyük konuşmayı, büyük laf söylemeyi, nedense çok severler kendilerini ayrıcalıklı, üstün bir kategoride görüp tutarlı, ilkeli, ahlaklı bir insan olduğunu etrafına lanse etmekten mutlu olurlar.

Oysa hayat ve yaşam  şunu çok iyi göstermiştir ki, 

en çok o büyük konuşanlar O büyük laf söyleyip gazelden okuyanlar lafları,

bumerang gibi onları vurmuştur ,fırlatıp attıkları, reddettikleri, yaşam ve davranışlar, onları bumerang gibi vurmuştur 

Çünkü başlarına gelmiştir, yapmak zorunda kalmışlardır, mahcup ve utangaçca 

O büyük lafların altında ezilip, büzülmüşlerdir

Büyük lafların her zaman, bumerang etkisi olmuştur Çünkü psikoloji de, şöyle bir durum var, söylenen reddedilen en çok şey, aslında kendiniz olduğu gerçeği var

insan psikolojik olarak kendinde gördüğü olumsuz bir şeyi reddedip bir başkasına iterek, psikolojik bir rahatlamayı sağlar

Kötü ve çirkin olanı, bir başka varlıkta tanımlayarak kendi egosunu mutlu eder insan 

kendisi dışında herkesi, iki yüzlü, sahtekar ,yalancı olduğunu görür, bütün kötü yaşam ve davranış biçimlerinin kendisi dışında var olduğu, yanılsamasına kapılır ve bu kompleksle de Yaşar.

Oysa hayatın ve yaşamın psikolojik bir döngüsü vardır, insanlar sosyo psikolojik olarak bir değişim evresinde, sürekli bir devinim geçirir ,dün karşı çıktığınız ,reddettiğiniz veya ayıpladığınız yaşam ve davranış biçimlerini, yapmak veya yaşamak zorunda kalabilirsiniz

O reddettiğiniz ve o şiddetle karşı çıktınız, hayatların sizin de başına girebileceğinizi ,siz hiç düşünüyor musunuz 

ya da kendinizi ikna edip o  alay ettiğiniz şeyleri yapmak zorunda kalmaz mısınız

Siz siz olun, eğer şu hayattan iyi dersler çıkarmışsanız,

asla büyük laf söylemeyin asla yapmam, asla etmem demeyin

İnsanların kusurlarıyla, zarflarıyla alay edip kendi egonuzu tatmin etmeyin, her zaman o sarf ettiğiniz 

O büyük laflar, gün gelir bumerang gibi ,başta sizi vurur, bunu iyi bilin

Zaman ve süreç geçer 

O sarf ettiğiniz ,

O büyük lafların altında ezilirsiniz ,alay edip ayıpladığınız şeyleri ,siz yaşamak zorunda kalırsınız ve sonra insanların size bakış açısının ne olabileceğini hiç düşündünüz mü

Bumerang kompleksiyle söylediğiniz her söz 

ve ayıpladığınız, her yaşam gün gelir sizi vurur ve sizi yargılar...

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ramazan Özpamuk Arşivi
SON YAZILAR