Muhammed Hasan Kaya

Muhammed Hasan Kaya

DOĞAL DOLANDIRICILAR ( BORDERLİNE )

Kendimi dışlanmış, kimse tarafından sevilmediğimi hissediyorum! Ölmek istiyorum! şeklinde cümleler kullanarak hayattan zevk almayan kişiler Borderline ( Sınır ) kişilik bozukluğu riski taşımaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğuna sahip bireylerde, duygu durum bozukluğu yaşadıklarından ve kriz yönetimlerini iyi yapamadıklarından dolayı öfke patlamaları görülebilir. Bu kişiler insanları iyi ya da kötü diye ayırdıkları için kendileriyle iletişim kurarken çok dikkatli olmak gerekir. Kendilerine kötü davranıldığını düşünürler ve kötü davranılmaması için de sonucu düşünmeden ellerinden geleni yaparlar...

 

Borderline Kişilik Bozukluğu ( Sınır Kişilik Bozukluğu )’nun belirtileri nelerdir?

BKB’li bireyler dramatik ruh hali değişimleri, huzursuzluk ve şiddetli öfke gibi belirtiler gösterir. Ruh hali salınımları çoğunlukla stresli hayat koşullarına ve özellikle de kişiler arası ilişkiler ya da iç çatışmalara tepki olarak ortaya çıkar. BKB’li bireyler, dışlanma ve algılanan terk edilmeye karşı şiddetli bir duyarlılığa sahiptir ve terk edildiklerini hissettikleri zaman patlayan bir öfke veya kendine zarar verme ve intihar davranışıyla tepki verirler. Bu davranışlar yakın kişiler arası ilişkilere zarar verdiğinden, BKB’li bireyler dışlanma veya terk edilme gibi büyük korkularını tahrik ederler.

Boşluk ve sıkıntı, kimlik karmaşası ve müsriflik, riskli cinsellik, madde kullanımı, dikkatsiz araç kullanımı veya oburluk gibi dürtüsel davranışlar diğer BKB belirtileridir. BKB’li bireyler zaman zaman strese bağlı paranoya veya mantıksız düşünce gösterebilirler. Ayrıca “siyah ve beyaz” kalıpları içinde düşünür ve yüceltme (her şey harika) ya da yerin dibine batırma (her şey rezalet) dışında tanımlama yapmazlar.

 

Borderline Kişilik Bozukluğu ( Sınır Kişilik Bozukluğu ) ’nun aile üyeleri üzerindeki etkisi nedir?

Aile üyeleri çoğunlukla kendilerini şaşırmış ve tükenmiş hissederler. Şiddetli ruh hali değişimleri ve öfke patlamaları korkutucu ve yıkıcı olabilir. Harcama, madde bağımlılığı ve cinsellik gibi alanlarda dürtüsellik çoğu kez evlilik çatışmasına sebep olur. Hastanın kendisine zarar verdiği ataklar ve tekrarlanan intihar girişimleri sonucu, yakınlar sevdiklerinin güvenliğine dair duydukları kaygıyla yıpranabilirler. Bazı zamanlar, eşler ve aile üyeleri bu kendine zarar verici hareketleri ve intihar davranışı yüzünden sevdiklerini kısıtlar ve yasaklar koymak ile ona yakınlaşmak arasında kalırlar. Yakınları BKB yaşayan kişilerin, kendilerini çökmüş hissetmesi ve suçluluk, utanç ve çaresizlik duygularıyla uğraşması olağandışı olaylar değildir.

 

Nasıl yardım alabilirsiniz?

BKB’li bireylere ve ailelerine yardım etmek için birçok etkili yol vardır. Bu seçeneklerden bazıları:

 

                               İlaç Tedavisi: İlaç tedavisi; depresyon, anksiyete, huzursuzluk ve paranoid hezeyan belirtilerini azaltmak için etkilidir. İlaçlar aynı zamanda duygu ve dürtü kontrolü gelişimine; dolayısıyla çift veya aile yaşamındaki stresi azaltmaya ve psikoterapiyle yeni kişiler arası ilişkiler ve stres kontrolü geliştirilmesine yardımcı olur.

 

                              

                               Bireysel Psikoterapi: Psikoterapi genellikle sürekli bir kişilik değişimini amaçlar. Kısa vadeli ya da kısa dönem terapi, ani krizleri durdurmak için uygulanır. Psikodinamik terapi, erken travmatik deneyimler ve öğrenilmiş davranış kalıplarının, bugünkü ilişkilerde tekrarlanması arasında bağ kurulması ile ilgili çalışır. Bilişsel – Davranışsal terapi ve onun bir türü olan Diyalektik Davranış Terapisi, düşüncenin olumsuz kalıplarını değiştirmek ve yeni davranış ve baş etme becerileri kazanmak için faydalıdır.

 

                              

                               Grup Terapisi: Bu terapi, yeni kişiler arası davranış becerileri kazanmaya ve bunları denemeye yardımcı olur. Problem yaratan toplumsal özellik ve davranışlara dair farkındalık kazanılmasının amaçlar.

 

                               Kısa Süre Hastaneye Yatma: Bu tedavi yöntemi, intihar krizleri veya kendine zarar verme atakları döneminde hastanın güvenliğini sağlamak için gerekli olabilir. Bazı hastaneler BKB için kısa süreli yoğunlaştırılmış tedavi programları önerir.

 

                               Çift veya Aile Terapisi: Çift terapisi, BKB belirtilerini arttırabilecek olan evlilik çatışması ve stresi azaltmak için çiftin ilişkisini düzeltmeyi amaçlar. Aile Terapisi veya Aile Eğitimi ise aile içi iletişimi ve sorun çözümlerini geliştirmek ve aile üyelerine sevdikleri kişinin sıkıntılarıyla başa çıkmak için destek sunmak yönünde aile üyelerini eğitir. Evlilik ve Aile Terapistleri BKB’nin etkileriyle boğuşan bireyler ve aile üyelerine faydalı programlar sunabilir. Aile terapistleri BKB’nin teşhisini koymak ve yukarıdaki birçok tedavi yöntemini kullanmak konusunda eğitilmişlerdir. Aile ilişkilerine dair bilgileri sebebiyle, BKB’nin aileye verdiği zararları azaltmaya, evlilik ve ailenin işlevlerini arttırmaya yardımcı olurlar.

 

Unutmayın ki Borderline Kişilik Bozukluğu olan bir kişi kendi düşüncelerini size istediği şekilde ne yapar ne eder yine bir şekilde kendine inandırır...

 

Önceki ve Sonraki Yazılar